ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ สสวท. เรื่อง “การสร้างประเด็นท้าทาย (วPA) ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (GLOBE)” รับเกียรติบัตรฟรี โดย สสวท.

อบรมในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.

** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถีง วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

โครงการ GLOBE สสวท. เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมเสริมความรู้การทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางออนไลน์ (สอนสด) ผ่าน Zoom VDO Conference เรื่อง “การสร้างประเด็นท้าทาย (วPA) ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (GLOBE)” โดย อาจารย์ปาริฉัตร พวงมณี นักวิชาการอิสระ/ผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.

คุณสมบัติผู้สนใจ
ครูผู้สอนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจในการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินการผ่านการอบรม

  1. ลงทะเบียนและให้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ สสวท. กำหนด
  2. เข้าร่วมการอบรมตอดระยะเวลาการอบรม
  3. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม หรือส่งผลงานครบตามเกณฑ์การประเมินผลหลังการอบรมที่ สสวท.กำหนด โดยผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ประเมินของ สสวท. ดังกล่าวข้างต้น จะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการอบรมฯ จาก สสวท.

การรับสมัคร
ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมทางออนไลน์ ได้ที่ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ สสวท. เรื่อง "การสร้างประเด็นท้าทาย (วPA) ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (GLOBE)" รับเกียรติบัตรฟรี โดย สสวท. 2

ขอบคุณที่มา : สสวท.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่