ด่วนก่อนเต็ม !! ลงทะเบียนอบรมฟรี 6 หลักสูตร Online Training สพป.นราธิวาส เขต 2 (จำกัด 100 ท่าน ต่อหนึ่งหลักสูตรเท่านั้น)
ด่วนก่อนเต็ม !! ลงทะเบียนอบรมฟรี 6 หลักสูตร Online Training สพป.นราธิวาส เขต 2 (จำกัด 100 ท่าน ต่อหนึ่งหลักสูตรเท่านั้น)

ด่วนก่อนเต็ม !! ลงทะเบียนอบรมฟรี 6 หลักสูตร Online Training สพป.นราธิวาส เขต 2 (จำกัด 100 ท่าน ต่อหนึ่งหลักสูตรเท่านั้น)

มาแล้ว !! โอกาสดี ๆ ห้ามพลาด 6 หลักสูตร Online Training เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันนี้ 10 สิงหาคม 64 หรือจนกว่า จำนวนผู้สมัครเต็ม ( จำกัด 100 ท่าน ต่อหนึ่งหลักสูตรเท่านั้น ) รายละเอียดการสมัคร

ด่วนก่อนเต็ม !! ลงทะเบียนอบรมฟรี 6 หลักสูตร Online Training สพป.นราธิวาส เขต 2 (จำกัด 100 ท่าน ต่อหนึ่งหลักสูตรเท่านั้น)
ด่วนก่อนเต็ม !! ลงทะเบียนอบรมฟรี 6 หลักสูตร Online Training สพป.นราธิวาส เขต 2 (จำกัด 100 ท่าน ต่อหนึ่งหลักสูตรเท่านั้น)

ระบบลงทะเบียน อบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์   (Video Conference) Activity Online Training   DLICT NARA 2  ทางเราเปิดอบรมให้กับคุณครูผู้สอน และผู้ที่สนใจ ทุกท่าน สามารถเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั่้งสิน การดำเนินงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีหลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตรดังต่อไปนี้

          1. หลักสูตร “ออกแบบสื่อการสอนด้วย Canva” 

          2.หลักสูตร “ การใช้มือถือผลิตสื่อวีดีโอ (ฉบับขั้นสูง)”

          3.หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์กับการจัดการเรียนการสอน”

          4.หลักสูตร “การออกแบบข้อมูลออนไลน์ผ่าน google form 

          5.หลักสูตร “ การใช้งาน Google EDU ฉบับมืออาชีพ ”

          6.หลักสูตร “ การใช้ Google Data Studio”  

กฏข้อตกลงสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งสนี้ 

           1. สมาชิกผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมมากกว่า 1 กิจกรรมได้ 

           2..ในกรณีที่ท่านสนใจสมัครมากว่า 1 หลักสูตร ให้ทำการสมัคร 1 หลักสูตร ต่อ 1 ครั้ง การสมัคร  

           3. สมาชิกต้องมีความมั่นใจและสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา ตามวันและเวลาที่กำหนด

           4. หากสมาชิกไม่เหตุผลจำเป็นหรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากที่เข้ากรอกข้อมูลผู้สมัคร ให้รีบดำเนินการแจ้งเจ้า 

               หน้าที่ผู้ดูแลอบรมเพื่อจะสละสิทธิก่อนถึงวันจัดกิจกรรม  ไม่เกิน 3 วัน ก่อนถึงวันจัดกิจกรรมอบรม เพื่อจะให้สมาชิก 

               ท่านอื่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แทนทีผู้รับการอบรม (หากไม่มีการแจ้งทางเราขอพิจาณาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

                ถัดไปแยกเป็นรายกรณีต่อไป )

           5. หลักจากกรอกข้อมูลการสมัครเป็นที่เรียบร้อยหากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเข้าร่วม 

               กิจกรรมให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นรายกรณี 

           6.สมาชิกผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจรรมอบรม รอบชั่วโมง Online Training   DLICT NARA 2  ท่านจะสามารถรับ ใบเกียรติบัตร  ผ่านระบบ Email  หรือจะเข้ามาโหลดผ่านเว็บ สพป.นธ.2 

            7.สมาชิกต้องดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเพื่อสามารถตรวจสอบชั่วโมงการเข้าอบรมได้

            8.สมาชิกจะต้องมีความพร้อมในด้าน คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊ค หรือ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ และ อินเทอร์เน็ต 

หากท่านมีข้อส่งสัยหรือปัญหาเรื่องใด สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษาทางไกลฯ 

เบอร์โทร 093-6347869  แวอัสรี  แวมายิ   เบอร์โทร  080-1366953  ฮาปือเสาะ หวังมะ   Email ictnara2@gmail.com 

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.นราธิวาส เขต 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่