ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน ทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค COVID-19 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน
ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน ทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค COVID-19 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน

ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน ทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค COVID-19 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพานขอเชิญทุกท่าน…ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยระบบออนไลน์ ในหัวข้อ… “แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน จะดำเนินการแจ้งผลคะแนน และจัดส่งเกียรติบัตร ตาม E-mail ที่ท่านได้ให้ไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตรจะต้องทำแบบทดสอบ ผ่าน 70% หรือถูก 16 ข้อขึ้นไป ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 10 สมุนไพรไทย ผ่าน 80% เกียรติบัตรได้ที่ E-Mail โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
บทความถัดไป(ร่าง) ตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ หลักสูตรใหม่ หลักสูตรฐานสมรรถนะ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่