ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้ทัน Cyber Bullying รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถานีโทรทัศน์ NEW18 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้ทัน Cyber Bullying รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถานีโทรทัศน์ NEW18 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้ทัน Cyber Bullying รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถานีโทรทัศน์ NEW18 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 โครงการแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) และการใช้ประทุษวาจา (Hate Speech)  ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Stop Bullying หยุดเหยียด ไม่เกลียดกัน” เป็นเสมือนกลไกหนึ่งที่จะเข้ามา สร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมเกี่ยวกับความรุนแรงของปัญหาการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) และการใช้ประทุษวาจา (Hate Speech) ตลอดจนทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เชื่อมโยงหน่วยงานภาคต่างๆของสังคม มาร่วมมือกันป้องและแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืน

สถานีโทรทัศน์ NEW18 ได้รับอนุมัติจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้จัดทำโครงการ “Stop Bullying หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน” ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ ทางคณะได้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ หรือ E-Learning สำหรับคุณครู ประกอบด้วย คลิปการบรรยายจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาปัญหา Cyberbully แบบทดสอบ รวมถึงใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปต่อยอดวิชาชีพครูและรับรองความพร้อมในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนผู้ประสบปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการป้องกันและการรับมือเกี่ยวกับปัญหา Cyberbully
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมคุณครูในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา Cyberbully
  3. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและตระหนักถึงปัญหา Cyberbully ในสถาบันการศึกษา
  4. เพื่อลดปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียน
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้ทัน Cyber Bullying รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถานีโทรทัศน์ NEW18 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้ทัน Cyber Bullying รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถานีโทรทัศน์ NEW18 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้ทัน Cyber Bullying รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถานีโทรทัศน์ NEW18 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Stop Bullying หยุดเหยียด ไม่เกลียดกัน

ขอบคุณที่มา :: Stop Bullying – หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่