ชอเชิญร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด : Young Kid, Be Smart โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 ตุลาคม 2565
ชอเชิญร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด : Young Kid, Be Smart โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 ตุลาคม 2565

ชอเชิญร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด : Young Kid, Be Smart โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 ตุลาคม 2565

ป.ป.ส. ขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชน อายุระหว่าง 13 – 24 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และอาชีวศึกษาร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ การแต่งคำขวัญ พร้อมทำคลิปสั้น (Short Clip) ความยาวคลิปไม่เกิน 1 นาที ผ่าน TikTok #YoungKidBeSmartChallenge #รู้คิดรู้เท่าทันยาเสพติด #ปปส #กระทรวงยุติธรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 10 – 30 ตุลาคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะในแต่ละประเภทและะดับ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
ทางสื่อ Facebook และ TikTok โครงการฯ โดยไม่ประกาศอันดับรางวัล >> ประกาศอันดับรางวัล (ชนะเลิศ/ รองชนะเลิศอันดับที่ 1/ รองขนะเลิศอันดับที่2/ ชมเชย) ในพิธีมอบรางวัลช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2565 ติดตามข้อมูลรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ช่องทางใครงการทุกแพลตฟอร์ม

ชอเชิญร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด : Young Kid, Be Smart โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 ตุลาคม 2565
ชอเชิญร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด : Young Kid, Be Smart โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 ตุลาคม 2565 4

รายละเอียดการประกวดสื่อรณรงค์ “รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด : Young Kid, Be Smart”
ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร มูลค่ารวม 558,000 บาท
น้อง ๆ ที่มีอายุระหว่าง 13 – 24 ปี ในระดับ มัธยมศึกษา ตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย , อาชีวศึกษา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 ตุลาคม 2565 รีบๆ ส่งผลงานกันมาได้เลยนะคะ

ผ่านทางช่องทาง
Facebook : รู้คิดรู้เท่าทันยาเสพติด “Young Kid, Be Smart”
IG, Twitter TikTok : Youngkidbesmart ,
YouTube Young Kid, Be Smart

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่