แจกฟรี ‼️ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจกฟรี ‼️ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

แจกฟรี ‼️ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2566 ผ่านระบบออนไลน์ สามารถปรับใช้ได้ทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการ อบรม สัมมนา ซึ่งคุรุสภาเปิดให้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ผ่านหน้า Facebook คุรุสภา ครูอาชีพดอทคอม ขอนำไฟล์รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 เพื่อให้คุณครูสามารถนำไปใช้ได้ฟรี ในลิงก์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี ‼️ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ 3
แจกฟรี ‼️ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ 4

๓. ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม

          ๓.๑. ด้านความรู้

          กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภายังได้จัดกิจกรรมให้ลงทะเบียนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรออนไลน์และเข้าร่วมชมนิทรรศการออนไลน์ กิจกรรมปาฐกถาและเสวนาวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ การปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 6 เรื่อง “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และการเสวนาพิเศษ เรื่อง “พลังครูสู่การเปลี่ยนแปลง : ความหวัง และความท้าทาย”

          ข้าพเจ้าได้รับองค์ความรู้และทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการถ่ายทอดอย่างดีเยี่ยมของวิทยากรทุกท่านและข้าพเจ้าจะมุ่งเน้นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น นิทรรศการออนไลน์ที่ข้าพเจ้าได้เข้ารับชมและตอบคำถามแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

๑. การปาฐกถา เรื่อง พลังครูไทยวิถีใหม่ การปาฐกถาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 6 เรื่อง “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และการเสวนาพิเศษ เรื่อง “พลังครูสู่การเปลี่ยนแปลง : ความหวัง และความท้าทาย”

๒. กิจกรรม เสวนาวันครู พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา: บทบาทและภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา”

๓. กิจกรรม เสวนาวันครู พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง “พลังครูสู่การสร้างความเท่าเทียม”

          ๓.๒  ด้านความเป็นครู

          การพัฒนาตนเองเป็นการดำเนินงานที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ต้องพยายามฝึกฝน พัฒนาและสร้างเสริมความรู้ ทักษะ ความสามารถ ให้เกิดสมรรถนะที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อวิชาชีพ ทำให้ครูก้าวทันความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ข้าพเจ้าจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เกิดองค์ความรู้อย่างเต็มศักยภาพและสอดแทรกเพิ่มเติมทักษะต่าง ๆ บนพื้นฐานความแตกต่างของผู้เรียนรายบุคคลอย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์

บทความโดย :: Kruachieve

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่