ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Top worksheet วันที่ 11 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง Top worksheet วันที่ 11 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ลิงก์แบบทดสอบรับเกียรติบัตรฟรี เรื่อง Top worksheet วันที่ 11 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูต้นแบบ One Teacher ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ทุกจังหวัด ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (TechTalk)

ลิงก์แบบทดสอบรับเกียรติบัตรฟรี เรื่อง Top worksheet วันที่ 11 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 4

โดยจัดอบรมจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

TECHTALK 1 เรื่อง Top worksheet วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 19.00 -20.00 น.

อบรมการสร้างใบงานออนไลน์ด้วย TOP WORKSHEET

แอปพลิเคชันที่ให้ครูผู้สอนสามารถสร้างใบงานออนไลน์ และให้นักเรียนเข้ามาทำใบงานออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องพิมพ์เป็นกระดาษ สามารถตรวจและรู้ผลทันที โดยไม่ต้องจำคำสั่งในการเขียน code สามารถนำใบงานที่มีการแซร์สาธารณะมาปรับแก้ได้ upload ได้ทันที

ลิงก์แบบทดสอบรับเกียรติบัตรฟรี เรื่อง Top worksheet วันที่ 11 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ลิงก์แบบทดสอบรับเกียรติบัตรฟรี เรื่อง Top worksheet วันที่ 11 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 5

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์แบบทดสอบรับเกียรติบัตรฟรี เรื่อง Top worksheet วันที่ 11 มกราคม 2566 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

**ลิ้ง Zoom ในการเข้าอบรมจะอยู่ภายในภาพประชาสัมพันธ์แต่ละภาพ

***หลังจบการอบรมแต่ละครั้ง จะได้รับเกียรติบัตรแบบอิเล็กทรอนิคผ่านอีเมล์ทันที***

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/oneteachernorthern

ขอบคุณที่มา :: One Teacher Team (Northern)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่