สทศ.ปิดรับสมัครสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2567 รับสมัครสอบ 16 ต.ค. – 14 พ.ย. 66

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้จัดทำโครงการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ด้านการวัดและประเมินผลในด้าน 1) แนวคิดและหลักการสำคัญของการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 2) การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน 3) เทคนิคการวัดและประเมินและการแปลความหมายของคะแนน และ ๔) การนำผลการวัดและประเมินไปใช้ เพื่อให้บริการการทดสอบแก่นิสิต นักศึกษาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งผู้เข้าสอบจะได้ทราบผลคะแนนสอบสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไป และหากได้ผลคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 600 ขึ้นไป จะได้รับหนังสือรับรองผลคะแนนจาก สทศ.

สทศ.ปิดรับสมัครสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2567 รับสมัครสอบ 16 ต.ค. – 14 พ.ย. 66
สทศ.ปิดรับสมัครสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2567 รับสมัครสอบ 16 ต.ค. – 14 พ.ย. 66 4
สทศ.ปิดรับสมัครสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2567 รับสมัครสอบ 16 ต.ค. – 14 พ.ย. 66
สทศ.ปิดรับสมัครสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2567 รับสมัครสอบ 16 ต.ค. – 14 พ.ย. 66 5

ประจำปีงบประมาณ 2567

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
กำหนดการรับสมัครสอบผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ตามกำหนดการ
การชำระเงินค่าสมัครสอบค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อครั้งการสอบ

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม/ครั้งการสอบครั้งที่ 1/2567ครั้งที่ 2/2567
รับสมัครสอบ16 ต.ค. – 14 พ.ย. 661 เม.ย. – 15 พ.ค. 67
ชำระเงิน16 ต.ค. – 15 พ.ย. 661 เม.ย. – 16 พ.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ27 พ.ย. 6627 พ.ค. 67
กำหนดการสอบด้วยระบบดิจิทัลวันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 66
เวลา 10.00 – 12.00 น.
วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 67
เวลา 10.00 – 12.00 น.
ประกาศผลสอบ29 ธ.ค. 6612 ก.ค. 67

หมายเหตุ – กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ

            สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ

            และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ

การเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน

***ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารออมสิน ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  
***ชำระผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
***ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น True Money Wallet (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

            สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

            และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา  23.59.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่