กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอสั้นภาษาไทย
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอสั้นภาษาไทย "รับมือข่าวลวงยุคโควิด RISE ASEAN" ชิงทุนการศึกษากว่า 3,000 USD และผู้ส่งผลงานทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอสั้นภาษาไทย “รับมือข่าวลวงยุคโควิด RISE ASEAN” ชิงทุนการศึกษากว่า 3,000 USD และผู้ส่งผลงานทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน – นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดคลิปวิดีโอสั้นภาษาไทย รับมือข่าวลวงยุคโควิด RISE ASEAN ชิงทุนการศึกษากว่า 3,000 USD และผู้ส่งผลงานทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร

กรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการการประกวดคลิปวิดีโอสั้นรับมือข่าวลวงยุคโควิด (RISE ASEAN (Right Information Saves and Empowers ASEAN): Short Video Contest on Countering the Infodemic) เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในการผลิตสื่อและแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เรื่อง การรับมือกับการแพร่ระบาดของข้อมูลในสถานการณ์โควิด-๑๙ และเพิ่มพื้นที่การสร้างสรรค์การสื่อสารข้อเท็จจริง โดยเฉพาะการรับมือข่าวลวงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยให้นักเรียนและนักศึกษา อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี ผลิตและส่งคลิปสั้นภาษาไทย ความยาว ๑ นาที หัวข้อ “เยาวชนไทยพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของข้อมูลในสถานการณ์โควิด-๑๙” เพื่อคัดเลือกและนำส่งผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรก เพื่อเผยแพร่ภายในประเทศสมาชิกอาเชียน ต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑.๑ นักเรียนและนักศึกษา อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค
๑.๒ เข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ทีมละ ๑ – ๓ คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล

กำหนดการ

เปิดรับใบสมัคร วันนี้ – 31 ม.ค. 2566

ส่งผลงานได้ถึง วันที่ 22 ก.พ. 2566

บรรยายหัวข้อ “Infodemic : เมื่อโรคระบาดแพร่ไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสาร” ในเดือน ก.พ. 2566 ผ่านระบบ Zoom

ประกาศผลรอบคัดเลือก วันที่ 2 มี.ค. 2566

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9 มี.ค. 2566 ณ กรมประชาสัมพันธ์

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีการสมัครรอบคัดเลือก

ผลิตคลิปสั้นภาษาไทยหัวข้อ “เยาวชนไทยพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของข้อมูลในสถานการณ์โควิด-19” ความยาว 1 นาที

ส่งใบสมัครและ link google drive / dropbox / one drive ของคลิปข้างต้น

สกุลไฟล์ mp4 ตั้งชื่อไฟล์ “ซื่อทีม._สถาบัน” มาที่ rise.asean.th@gmail.com

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอสั้นภาษาไทย "รับมือข่าวลวงยุคโควิด RISE ASEAN" ชิงทุนการศึกษากว่า 3,000 USD และผู้ส่งผลงานทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร 3
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอสั้นภาษาไทย "รับมือข่าวลวงยุคโควิด RISE ASEAN" ชิงทุนการศึกษากว่า 3,000 USD และผู้ส่งผลงานทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร 4

รายละเอียดการรับสมัคร :: https://drive.google.com/drive/folders/1Ka_iywJFO3VdFoefF-Vhd6aA4BVZr8Ry

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่