รับเกียรติบัตรจาก สมศ. เชิญชวนตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใน 28 ก.พ. 66
รับเกียรติบัตรจาก สมศ. เชิญชวนตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใน 28 ก.พ. 66

รับเกียรติบัตรจาก สมศ. เชิญชวนตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใน 28 ก.พ. 66

สมศ. ขอเชิญชวนสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทั้ง 4 ระดับ กับ(ร่าง)กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

รับเกียรติบัตรจาก สมศ. เชิญชวนตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใน 28 ก.พ. 66
รับเกียรติบัตรจาก สมศ. เชิญชวนตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใน 28 ก.พ. 66 2

ลิงก์ตอบแบบสอบถาม ตามสังกัด

• การศึกษาปฐมวัย > https://bit.ly/3JQYLkt

• การศึกษาขั้นพื้นฐาน > https://bit.ly/3Ywj36y

• การศึกษานอกระบบฯ (กศน.) > https://bit.ly/3X3XCJ6

• ด้านการอาชีวศึกษา > https://bit.ly/3x7hjVH

สามารถตอบแบบรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 66 ทุกท่านที่ร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นฯ จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจ สมศ. ภายในวันที่ 10 มี.ค. 66

แบบรับฟังความเห็นนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อที่สำนักงานจะนำไปใช้ในการพัฒนากรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก  ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยจะนำเสนอผลการรับฟังความเห็นในภาพรวมเท่านั้น  ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านแต่ประการใด โดยท่านสามารถดูรายละเอียดสำคัญได้ที่ลิงค์นี้  https://me-qr.com/yK6RVro 


ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังผ่านออนไลน์ในรูปแบบ Facebook Live ที่เพจ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

ขิบคุณที่มา :: เพจ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่