แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องรักษ์ภาษา…นำพาใช้คำ ผ่านเกณฑ์ 80% (8 ข้อ) รับเกียรติบัตรทาง e-mail โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องรักษ์ภาษา…นำพาใช้คำ ผ่านเกณฑ์ 80% (8 ข้อ) รับเกียรติบัตรทาง e-mail โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องรักษ์ภาษา…นำพาใช้คำ ผ่านเกณฑ์ 80% (8 ข้อ) รับเกียรติบัตรทาง e-mail โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1

คำชี้แจง

  1. แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการสอนภาษาไทย โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
  2. หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% หรือ 8 ข้อ ท่านจะได้รับเกียรติบัตรตาม e-mail ที่แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ
  3. แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

*ก่อนเข้าทำแบบทดสอบ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1scNhhD69wIfHZKr65k-v4sykAId1d0DD/view

**หมายเหตุ ** ไม่จำเป็นต้องกรอกเชขประชาชนก็ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องรักษ์ภาษา…นำพาใช้คำ ผ่านเกณฑ์ 80% (8 ข้อ) รับเกียรติบัตรทาง e-mail โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องรักษ์ภาษา…นำพาใช้คำ ผ่านเกณฑ์ 80% (8 ข้อ) รับเกียรติบัตรทาง e-mail โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1

แบบทดสอบนี้จัดทำโดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่