ช่องทางลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบ Digital Pension ระบบบำเหน็จบำนาญอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมบัญชีกลาง
ช่องทางลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบ Digital Pension ระบบบำเหน็จบำนาญอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมบัญชีกลาง

ช่องทางลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบ Digital Pension ระบบบำเหน็จบำนาญอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมบัญชีกลาง

ลทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอ 2 ช่องทางการทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบ Digital Pension ระบบบำเหน็จบำนาญอิเล็กทรอนิกส์ การยื่นคำขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในในลักษณะเดียวกันหรือคำร้องต่อส่วนราชการผู้ขอ หรือส่วนราชการผู้เบิกแล้วแต่กรณี สามารถลงทะเบียน เพื่อยื่นเรื่องขอรับเงินหรือคำร้องฯ ได้ด้วยตนเอง ดังนี้

ช่องทางลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบ Digital Pension ระบบบำเหน็จบำนาญอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมบัญชีกลาง 8
  • ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ
  • ประมาณการเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
  • ขอหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด
  • ติดตามสถานะธุรกรรม
  • ขอหนังสือรับรองเงินบำนาญบำเหน็จรายเดือน
  • ขอย้ายส่วนราชการผู้เบิก
  • ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
  • ยื่นขอรับเงิน ช.ค.บ.
  • ดาวน์โหลดหนังสือรับรองภาษีทัก ณ ที่จ่าย

2 ช่องทางลงทะเบียน Digital Pension ระบบระบบบำเหน็จบำนาญอิเล็กทรอนิกส์

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง “www.cgd.go.th

เข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

>> เลือกเมนู “เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ”
>> เลือกเมนู “ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension)”
>> เลือกเมนู “ลงทะเบียน”
>> กรอกรายละเอียดส่วนตัว พร้อมกำหนดรหัสผ่าน
>> Login เข้าใช้งานระบบ Digital Pension

ช่องทางลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบ Digital Pension ระบบบำเหน็จบำนาญอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมบัญชีกลาง 9

2. ลงทะเบียนผ่าน Mobile

เข้า App Store หรือ google play

>> พิมพ์ค้นหา “Digital Pension”
>> เลือก “ติดตั้ง” แอปพลิเคชัน
>> เลือก “ลงทะเบียน”
>> กรอกรายละเอียดส่วนตัว พร้อมกำหนดรหัสผ่าน
>> login เข้าใช้งานระบบ “Digital Pension”
>> App “Digital Pension”

ดาวน์โหลด IOS

ดาวน์โหลด Android

ช่องทางลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบ Digital Pension ระบบบำเหน็จบำนาญอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมบัญชีกลาง 10

คู่มือการใช้งานเว็บ และ Mobile App

ขอบคุณที่มา : Facebook กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร สพฐ. กิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อรับวุฒิบัตรฟรี เดือนที่ 6 อารยธรรมไร้พรมแดนร่วมสร้างพลโลก วันที่ 30 กรกฎาคม 2565
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านสะหริ่ง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่