ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร การอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อเรื่อง “ระบบมอนิเตอร์ข้อมูลเป้าหมายและจัดคิวด้วย Google Sheets” วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ระบบมอนิเตอร์ข้อมูลเป้าหมายและจัดคิวด้วย Google Sheets “

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (พร้อมเกียรติบัตร)
วิทยากรรับเชิญโดย อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร การอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อเรื่อง "ระบบมอนิเตอร์ข้อมูลเป้าหมายและจัดคิวด้วย Google Sheets" วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร การอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อเรื่อง "ระบบมอนิเตอร์ข้อมูลเป้าหมายและจัดคิวด้วย Google Sheets" วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร การอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อเรื่อง "ระบบมอนิเตอร์ข้อมูลเป้าหมายและจัดคิวด้วย Google Sheets" วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 4


 ดูวิดีโอการอบรมย้อนหลัง

 แบบประเมิน
 เกียรติบัตร (Cert.)

ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่