รวมลิงก์ เว็บไซต์อบรมออนไลน์-ทดสอบออนไลน์ ช่วงกักตัว COVID-19 (2)
รวมลิงก์ เว็บไซต์อบรมออนไลน์-ทดสอบออนไลน์ ช่วงกักตัว COVID-19 (2)

รวมลิงก์ เว็บไซต์อบรมออนไลน์-ทดสอบออนไลน์ ช่วงกักตัว COVID-19 (2) รวมไว้ที่นี่ แล้ว

ทางเว็บไซต์ ครูอาชีพ ดอทคอมจะทยอยอัพเดตให้เรื่อย ๆ นะครับ

ใครยังไม่ทำแบบทดสอบเก่าที่เคยลงไว้ คลิกที่นี่ รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์-ทดสอบออนไลน์ ช่วงกักตัว COVID-19 มีที่ไหนบ้าง รวมไว้ที่นี่

*** บางเว็บไซต์อาจเข้าไม่ได้เนื่องจากคนลงทะเบียนเต็ม กรุณารอวันถัดไปนะครับ เว็บไซต์ครูอาชีพดอทคอมไม่ได้เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์แต่เพียงรวบรวมมาให้คุณครู เพื่อความสะดวดเท่านั้น ***

1. การทดสอบออนไลน์เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (นำไป ใส่แฟ้มตัวชี้วัดที่1.1 การพัฒนาหลักสูตรได้) โดยโรงเรียนวัดคู่สร้าง คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92460424_1336989006502929_4693337890799747072_o-720x1024.jpg
2.การทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เรื่อง Verb to be โดยโรงเรียนอนุบาลค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิเขต 1 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92477045_1337000976501732_2324879661479231488_o-1024x887.jpg
3. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ Adobe โดยโรงเรียนบ้านโนนลาน สพป.ชัยภูมิเขต 1 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 93006987_1336997619835401_6190034582142713856_o.jpg
4.การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเองเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19
โดยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คลิกที่นี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ เกียรติบัตร-covid.jpg
5.แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID – 19 ซึ่งคุณต้องผ่าน 80% ถึงจะได้รับเกียรติบัตร ให้ไว้โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ เกียรติบัตร-covid-ขอนแก่น.jpg
6. แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Research for Instructional Development) คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ อบรมวิจัยฯ.jpg
7.ข้อสอบ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92925840_1335317013336795_4312578783627444224_o.jpg
8.แบบทดสอบออนไลน์ “งานสารบรรณเบื้องต้น” โดยโรงเรียนบ้านหนองปล้อง คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92468375_3005485602807101_6318914799665152_n.jpg
9.แบบทดสอบออนไลน์ ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวปลอม (Fake News) คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92925840_1335317013336795_4312578783627444224_o-1.jpg
10.แบบทดสอบ บทสนทนาเบื้องต้น (Conversation) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดจำปา คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92356587_3032992793406774_7734764181974417408_o.jpg
11. แบบทดสอบประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ชุดที่ 2 โดยโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92874477_3032963730076347_8528946507368366080_o.jpg
12. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารงานทะเบียน (ปพ.1-ปพ.3) โดย สพม.32 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92583815_3032926643413389_4679887242934616064_o-1024x709.jpg
13.แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับบทสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน “Basic English Conversation” โดยโรงเรียนบ้านกุดยาง คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92463969_3031438620228858_1973784050879430656_o-1024x724.jpg
14.ทดสอบออนไลน์ เรื่องการสร้างทัศนคติและวิธีคิดในการเป็นวิทยากร โดยโรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.กาญจนบุรีเขต 4 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92460958_3031250086914378_9176701607956447232_o-1024x768.jpg
15. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92353610_3030957803610273_7809957759268421632_o.jpg
16.ขอเชิญทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 โดย สพม.5 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92827957_650970885448906_7802818394046070784_n-1024x690.jpg
17.แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ผ่านร้อยละ 70% โดยโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92843077_3033662360006484_8919113431164911616_o.jpg
18.แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องความรู้เบื้องต้นไวรัส COVID-19 ผ่าน 80% รับเกียรติบัตร คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92843077_3033662360006484_8919113431164911616_o-1.jpg
19.แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องความรู้เบื้องต้นโรค COVID-19 ผ่าน 80% รับเกียรติบัตร โดย กศน.อำเภอเมืองชัยนาท คลิกที่นี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ กศนชัยนาท.jpg
20.แบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์: องค์ความรู้การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92822914_121092189539586_7535583334160662528_o-1024x798.jpg
21.ทดสอบออนไลน์Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools to Improve Work Performance)  ทดสอบ ผ่าน 80% ได้เกียรติบัตรออนไลน์ คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 93563610_1337874233081073_4064928448194281472_o.jpg
22.แบบทดสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดย PinzTV คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92847738_1337861466415683_2004207005044047872_o.jpg
23.แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิเขต 1 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92830419_1337859349749228_98961788871114752_o.jpg
24.แบบประเมินความรู้ ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการอ่านเพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 93485287_1337834849751678_6136401603235676160_o.jpg
25.แบบทดสอบเศรษฐศาสตร์สักร้อยข้อนะครับ
ผ่าน 80% มี cert ส่งไปให้ทางอีเมลด้วย
cert สวยมาก คลิกที่นี่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-73.png
26. ทดสอบสืบสานประเพณีสงกรานต์ วัดเดิมบาง (คงคาราม) จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92952596_3169390319760480_4308661876532707328_o-1024x575.jpg
27.แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ระบบจะเปิดให้ทำตอน 9.00 น. ของทุกวัน (คลิกที่นี่) รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 93087122_271841343811048_5624910559225839616_n.jpg
28.แบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ : ชุดความรู้สมโภช ๒๕๐ ปี วัดคุ้งตะเภา มี 2 หลักสูตร คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 311121-1.png
29. หลักสูตรอบรมออนไลน์ รำมวยโบราณสกลนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 93013211_2839151222895108_2116268555837112320_n.jpg
30. ขอเชิญชวนคุณครู ร่วมศึกษาและทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเอง ในหัวข้อ “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน” มีเกียรติบัตรให้ เมื่อ ผ่าน 80%
ลิ้งค์ทำแบบทดสอบ #1 >>
https://forms.gle/Airy13GJH1HQihfG6
ลิ้งค์ทำแบบทดสอบ #2 >>
https://forms.gle/tQWoNhEgi3LBnLCn9
ลิ้งค์ทำแบบทดสอบ #3 >>
https://forms.gle/Nk61sxKtAyms1QCZ6
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 92139145_150939533007034_2494162533275926528_n-1.jpg
31. แบบทดสอบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ผ่าน 80% โดย ครูปอนด์ ณัฐพงศ์ จันทนะศิริ คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-79.png
32 แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สพป.พล 2 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 93043928_2551689458376145_5731224657797840896_n.jpg
33 อบรมออนไลน์มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 93179167_2550944435117314_2312443038212816896_n.jpg
34 ทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล โดยโรงเรียนบ้านพรุยายชี คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-80.png
35. แบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์: องค์ความรู้การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-81.png
36.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-82.png
37. การทดสอบความรู้พื้นฐาน เรื่อง Geo-literacy สำหรับครูผู้สอนสาระภูมิศาสตร์ โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 3 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-83.png
38.กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับอาหาร ต้านโควิด(COVID-19) สำนักงาน กศน.กทม. คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-84.png
39. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำ “สุราสามทับแปลงสภาพ” มาใช้เป็นส่วนประกอบแทนแอลกอฮอล์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ล้างมือเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดย กศน.อำเภอสิชล สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-85.png
40.แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-86.png
41. แบบทดสอบ เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-87.png
42. เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “ติวความรู้ด้านคณิตศาสตร์” จำนวน 6 ชั่วโมง คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-88.png
43. แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี จัดทำโดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 93142570_2554148674796890_2912317242089668608_n.jpg
44. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดย โนงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-92-1024x724.png
45. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพป.ระนองเขต 1 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-93-1024x724.png
46. หลักสูตรอาชีพระยะสั้น รายวิชาบัญชีธุรกิจบริการ (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี) โดย วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-94-1024x724.png
47 แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับCOVID-19 จากโรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.กาญจนบุรีเขต 1 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-95-1024x724.png
48 แบบทดสอบการประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน จัดทำโดย โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-97.png
49.โรงเรียนวัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) ชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เปิดเวลา 14.00 น. คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-105-1024x724.png
50.การทดสอบความรู้พื้นฐาน เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สพป.อุบลราชธานี เชต 3 คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-106-1024x724.png
51.English Foundations for Everyday Life Yangsaipittayakom School คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-107-791x1024.png
52 แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา” โดย กศน. อำเภอปากพนัง คลิกที่นี่แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร "กัญชาและกัญชงศึกษา" โดย กศน. อำเภอปากพนัง
53 ขอเชิญผู้สนใจร่วมเรียนรู้ราย และทดสอบออนไลน์ วิชา ภาษาและวัฒนธรรม รับเกียรติบัตรฟรี คลิกที่นี่
54. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่ โดยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล คลิกที่นี่https://forms.gle/34kigBrbFSvfHDZK9
55. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ออนไลน์) กับ กศน.อำเภอสิชล เปิดทำแบบทดสอบ 15 – 17 เมษายน 2563 คลิกที่นี่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ออนไลน์) กับ กศน.อำเภอสิชล เปิดทำแบบทดสอบ 15 - 17 เมษายน 2563
56.ขอเชิญอบรมออนไลน์ และประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ | Computing Science โดย สพป.สงขลา เขต1 คลิกที่นี่
57แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนวัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) คลิกที่นี่
58.ทดสอบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)และการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-113-1024x682.png
59. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-114-1024x578.png
60 แบบทดสอบการเรียนรู้ สำนวนสุภาษิตไทย โดย กศน.ท่าช้าง คลิกที่นี่รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-115-1024x714.png

รวบรวมมาจากหลายๆ เพจในเฟชบุ้คครับ เว็บไซต์ ครูอาชีพดอทคอม ขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วยครับ

แจ้งให้ทราบครับ ครูอาชีพดอทคอม ไม่ได้จัดทำระบบการทำแบบทดสอบหรือการอบรมออนไลน์ขึ้นมา เราเพียงนำเสนอระบบเรียนออนไลน์ต่างๆ มาให้ได้ศึกษาการอบรมออนไลน์ หรือทดสอบออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจ

ระบบต่างๆที่ผู้จัดทำแบบทดสอบขึ้นมา ส่วนมากทำใน Google Drive และมีข้อจำกัดอยู่มากเช่นกัน เนื่องจากหลักสูตรส่วนมาก เช่นแบบทดสอบ สร้างจากระบบที่จำกัดจำนวนคนในการเข้าแต่ละวัน ซึ่งสูงสุดคือ 1,500 คน ถ้าเต็มแล้วจะต้องปิดระบบอัตโนมัติ ระบบการส่งเกียรติบัติสามารถส่งให้ได้เพียง 100 คนต่อวัน

บทความก่อนหน้านี้คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร
บทความถัดไปแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่