รวมลิงก์ อบรมออนไลน์-แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับลูกเสือ-เนตรนารี
รวมลิงก์ อบรมออนไลน์-แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับลูกเสือ-เนตรนารี

รวมลิงก์ อบรมออนไลน์-แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับลูกเสือ-เนตรนารี

วันนี้ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำรวมลิงก์ อบรมออนไลน์-แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับลูกเสือ-เนตรนารี สำหรับคุณครูที่ต้องการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รวมไว้ให้แล้วที่นี่ครับคุณครูท่านดมีลิงก์นอกเหนือจากนี้ แนะนำได้ที่แฟนเพจ kruachieve.com ครับ

*** บางเว็บไซต์อาจเข้าไม่ได้เนื่องจากคนลงทะเบียนเต็ม กรุณารอวันถัดไปนะครับ เว็บไซต์ครูอาชีพดอทคอมไม่ได้เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์แต่เพียงรวบรวมมาให้คุณครู เพื่อความสะดวดเท่านั้น ***

หัวข้อเข้าทำแบบทดสอบ
1. แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติลูกเสือ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ คะแนนผ่านเกณฑ์ 80%
ติดต่อ : โรงเรียนวัดบวรนิเวศ (Wat Bowonniwet School)
เข้าทำแบบทดสอบ
2. แบบทดสอบ เรื่อง “คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ”
เข้าทำแบบทดสอบ
3. แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ลูกเสือ เนตรนารี
เข้าทำแบบทดสอบ
4. แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
เข้าทำแบบทดสอบ
5. การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กิจการลูกเสือไทย” โดย :SCOUT BJ งานลูกเสือโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เข้าทำแบบทดสอบ
6. แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลูกเสือ โดย กลุ่มลูกเสือโรงเรียนสถาพรพิทยา สำนักงานลูกเสือจังหวัดชลบุรี

เข้าทำแบบทดสอบ
7. การจัดกิจกรรมลูกเสือตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยสมาคมวิทยากรลูกเสือบุรีรัมย์
เข้าทำแบบทดสอบ
8. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย สมาคมวิทยากรลูกเสือบุรีรัมย์

เข้าทำแบบทดสอบ
9.แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ทำแบบทดสอบ ผ่าน70% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล
เข้าทำแบบทดสอบ
10 แบบทดสอบความรู้พื้นฐานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนพยุหะนครสวรรค์ครับเข้าทำแบบทดสอบ
11 แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลูกเสือ ของโรงเรียนสถาพรพิทยา
เข้าทำแบบทดสอบ
12 ความรู้พื้นฐานวิชาลูกเสือโลก โดยค่ายลูกเสือเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย
เข้าทำแบบทดสอบ
13 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องพื้นฐานยุวกาชาด โดย กศน.อำเภอเมืองกระบี่ 
เข้าทำแบบทดสอบ
14 อบรมออนไลน์ กิจกรรมนันทนาการเชิงสร้างสรรค์ในกองลูกเสือ ส่งงานเพื่อรับเกียรติบัตรฟรี
เข้าอบรม
15.แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ประวัติลูกเสือโลก ลูกเสือไทย โดยโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร
เข้าทำแบบทดสอบ
16.แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร  หลักสูตร เชือก เงื่อนและผูกแน่น โดยโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร
เข้าทำแบบทดสอบ
17 ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ “ลูกเสือสำรอง” ผู้ที่มีคะเเนนผ่านร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร
เข้าทำแบบทดสอบ
18 แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8
เข้าทำแบบทดสอบ
19. แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สโมสรลูกเสือพระนคร
เข้าทำแบบทดสอบ
20 แบบทดสอบวัดความรู้วิชา คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
เข้าทำแบบทดสอบ
21 แบบทดสอบ หลักสูตร สาระสำคัญของการลูกเสือ โดยสโมสรลูกเสือจังหวัดระนอง
เข้าทำแบบทดสอบ
22 แบบทดสอบด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง “ลูกเสือช่อสะอาด” ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จำกัด 100 ใบ/วัน
เข้าทำแบบทดสอบ
23 แบบทดสอบวิชาลูกเสือ เรื่อง การชุมนุมรอบกองไฟ เปิด เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปรับ 100 ใบ/วัน เท่านั้น
เข้าทำแบบทดสอบ
24. แบบทดสอบหลักสูตรความรู้เบื้องต้นกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา3 (วัดบางไทร)
สามารถเข้ารับการทดสอบได้ตามลิ้งค์ข้างล่างนะคะ
https://forms.gle/3LNsPEBmVaQqtdRE8
https://forms.gle/ZpSh4BjWhWNiiT8r6
https://forms.gle/UbyfUzwdG4ZT2QCM6
https://forms.gle/XAXikFEptVgZhW4N8
https://forms.gle/hWc4Eh6r1e2bifiJA
เข้าทำแบบทดสอบตามลิงก์
ด้านซ้าย
25 แบบทดสอบออนไลน์ “กิจการลูกเสือโลก” โดยกลุ่มลูกเสือโรงเรียนสถาพรพิทยา
เข้าทำแบบทดสอบ
26. แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ-เนตรนารี
ไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อ Neungnaldo Kaewwichit
เข้าทำแบบทดสอบ

รวบรวมมาจากหลายๆ เพจในเฟชบุ้คครับ เว็บไซต์ ครูอาชีพดอทคอม ขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วยครับ

แจ้งให้ทราบครับ ครูอาชีพดอทคอม ไม่ได้จัดทำระบบการทำแบบทดสอบหรือการอบรมออนไลน์ขึ้นมา เราเพียงนำเสนอระบบเรียนออนไลน์ต่างๆ มาให้ได้ศึกษาการอบรมออนไลน์ หรือทดสอบออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจ

ระบบต่างๆที่ผู้จัดทำแบบทดสอบขึ้นมา ส่วนมากทำใน Google Drive และมีข้อจำกัดอยู่มากเช่นกัน เนื่องจากหลักสูตรส่วนมาก เช่นแบบทดสอบ สร้างจากระบบที่จำกัดจำนวนคนในการเข้าแต่ละวัน ซึ่งสูงสุดคือ 1,500 คน ถ้าเต็มแล้วจะต้องปิดระบบอัตโนมัติ ระบบการส่งเกียรติบัติสามารถส่งให้ได้เพียง 100 คนต่อวัน

ติดตามข่าวสารการศึกษา สื่อการสอน และเรื่องราวดีๆ ที่เป็นประโยชน์กับครูมืออาชีพ ได้ฟรีที่นี่ Kruachieve.com ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู คือการเป็นครูมืออาชีพ หรือทางเฟชบุ้ค Kruachieve.com

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญอบรมออนไลน์ กิจกรรมนันทนาการเชิงสร้างสรรค์ในกองลูกเสือ ส่งงานเพื่อรับเกียรติบัตรฟรี
บทความถัดไปสทศ.เปิดการทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยระบบ E-Testing ครั้งที่ 1/2563 รับสมัคร 1 -20 พ.ค. 63
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่