หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ มาแล้ว!! อบรมออนไลน์ฟรี สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในซีรีส์ที่ 2 กับ “เทคนิค...

มาแล้ว!! อบรมออนไลน์ฟรี สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในซีรีส์ที่ 2 กับ “เทคนิค ควรใช้” รับเกียรติบัตรฟรี 3 ชั่วโมง จากอักษร

210
0

มาแล้ว!! อบรมออนไลน์ฟรี สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในซีรีส์ที่ 2 กับ “เทคนิค ควรใช้” รับเกียรติบัตรฟรี 3 ชั่วโมง จากอักษร

มาแล้วอบรมออนไลน์ Active Learning ภาคต่อ!
พร้อมให้ลงทะเบียนได้แล้วตอนนี้
.
โครงการอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน”
ในซีรีส์ที่ 2 กับ “เทคนิค ควรใช้”
.
พร้อมให้ลงทะเบียนได้ที่: https://form.jotform.com/222191014545447
.
หลักสูตร: หลักสูตร: 10 เทคนิค วิธีสอน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนหลากหลาย ได้ผลสัมฤทธิ์ เหมาะสมกับบริบทห้องเรียน

มาแล้ว!! อบรมออนไลน์ฟรี สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในซีรีส์ที่ 2 กับ "เทคนิค ควรใช้" รับเกียรติบัตรฟรี 3 ชั่วโมง จากอักษร 2

กรอบเนื้อหาสาระ

 • ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
 • บทบาทของครูผู้สอน และผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
 • เทคนิค วิธีสอน ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
 • ทบทวนหลักสูตรแกนกลางฯ สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
  .
 • ระดับปฐมวัย
  วันพุธที่: 17 ส.ค. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  วิทยากร: ดร. พัชราภรณ์ พุทธิกุล
  ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  วิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • ระดับประถมศึกษา
  วันพฤหัสบดีที่: 18 ส.ค. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  วิทยากร: ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ
  ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการออกแบบการเรียนรู้
  บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

 • ระดับมัธยมศึกษา
  วันศุกร์ที่: 19 ส.ค. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  วิทยากร: ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ
  ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการออกแบบการเรียนรู้
  บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

พร้อมให้ลงทะเบียนได้ที่: https://form.jotform.com/222191014545447

*หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมควรอบรมต่อเนื่องตามลำดับซีรีส์เพื่อความเข้าใจ และพร้อมสำหรับซีรีส์ถัดไป
รับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ท่านต่อหลักสูตร!

พร้อมรับประกาศนียบัตร 3 ชม.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายอบรม และกิจกรรมพิเศษ
เบอร์ติดต่อ 097-281-9905 / 086-341-8002

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่