คอร์สเรียนฟรี!! มาออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม โดย Starfish Labz
คอร์สเรียนฟรี!! มาออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม โดย Starfish Labz

คอร์สเรียนฟรี!! มาออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม โดย Starfish Labz

ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสิ่งที่คุณครูหลายท่านกังวล ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำคอร์สออนไลน์ที่จะพาทุกท่านมาร่วมออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม พร้อมแล้วก็ลงทะเบียนเรียนได้เลยในลิงก์ด้านล่าง พร้อมรับเกียรติบัตรฟรีจาก starfish Labz หลัวเรียนจบไปเลย

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ 6 ปัจจัยการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ในแบบฉบับ Booklet เช็คลิสต์ 8 วิธีออกแบบกิจกรรมที่ดีสำหรับนักเรียนพร้อมกับตัวอย่างใน booklet 5 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต (Makerspace)และ4 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน (อารมณ์ จิตใจ, ร่างกาย, สังคม, สติปัญญา)

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนนี้เราจะมาแนะนำการออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) เพื่อช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอมรวมถึงการปรับรูปแบบการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านปลาดาว โดยทางโรงเรียนและคุณครูจะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ ในการออกแบบนั้นครูต้องเรียนรู้ 6 ปัจจัยการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ในแบบฉบับ Booklet เช็คลิสต์ 8 วิธีออกแบบกิจกรรมที่ดีสำหรับนักเรียนพร้อมกับตัวอย่างใน booklet และดู 5 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต (Makerspace) พร้อมทั้งศึกษา 4 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านเพื่อให้ครูสามารถนำไปออกแบบด้วยตนเองได้

คอร์สเรียนฟรี!! มาออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม โดย Starfish Labz

Learning Outcomes

6 ปัจจัยการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ในแบบฉบับ Booklet

มื่อครูเข้าใจหรือทราบถึง 6 ปัจจัยการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ในแบบฉบับ Booklet ก็จะสามารถออกแบบ Booklet เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้ โดยโรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ศึกษาบริบทและศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน เพื่อวางแผนการปรับรูปแบบการศึกษาให้เหมาะกับโรงเรียน ทั้งนี้ในการปรับรูปแบบการเรียนรู้ ทางโรงเรียนและครูจะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) โดยพิจารณา 6 ปัจจัยสำคัญ ดังนี้ 1.อายุและพัฒนาการของผู้เรียน 2. การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ที่ใช้สื่อสาร 4. Pedagogy วิธีการสอน Learning Style 6. การสนับสนุนจากผู้ปกครอง

เช็คลิสต์ 8 วิธีออกแบบกิจกรรมที่ดีสำหรับนักเรียนพร้อมกับตัวอย่างใน booklet

เช็คลิสต์ 8 วิธีออกแบบกิจกรรมที่ดีสำหรับนักเรียนพร้อมกับตัวอย่างใน booklet  จะทำให้ครูออกแบบกิจกรรมได้ตรงกับเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน

5 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต (Makerspace)

เมื่อครูศึกษา 5 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต (Makerspace) ครูจะมีแนวทางเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน Makerspace เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการ STEAM Design Process ซึ่งมี 5 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
ขั้นตอนที่ 1 Ask การถาม
ขั้นตอนที่ 2 Imagine จินตนาการ
ขั้นตอนที่ 3 Plan การวางแผน
ขั้นตอนที่ 4 Create ลงมือสร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ 5 Reflect & Redesign คิดสะท้อนและออกแบบใหม่

4 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน (อารมณ์ จิตใจ, ร่างกาย, สังคม, สติปัญญา)

4 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน(อารมณ์ จิตใจ, ร่างกาย, สังคม, สติปัญญา) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาด้านร่างกาย
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาด้านสติปัญญา

ตัวอย่างเกียรติบัตร

คอร์สเรียนฟรี!! มาออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม โดย Starfish Labz
คอร์สเรียนฟรี!! มาออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม โดย Starfish Labz

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่