ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๖ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๒-๒๓ ธันวาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๖ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๒-๒๓ ธันวาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน

ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๖ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๒-๒๓ ธันวาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน

เปิดลงทะเบียนครูที่สนใจเข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ ๖ (รูปแบบออนไลน์เชิงปฏิบัติการ) เปิดให้ลงทะเบียน ผ่าน QR CODE ในวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น. โปรดอ่านคำชี้แจง ดังไฟล์ที่แนบ ให้ละเอียดก่อนลงทะเบียน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ ได้ดำเนินการจัดอบรมครูหลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รหัสหลักสูตร ๖๓๐๖๔ รุ่นที่ ๖ (รูปแบบออนไลน์) ผ่านวิดีทัศน์และรายการถ่ายทอดสด โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้กี่ยวกับกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม รวมไปถึงเทคนิคการเป็นครูที่ปรึกษา ทักษะการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างแรงบันตาลใจให้แก่ผู้เรียนในการ “ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา” อีกทั้งสามารถนับชั่วโมงเพื่อนำไปประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้ราชการครู สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมครูหลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รหัสหลักสูตร ๖๓๐๖๔ รุ่นที่ ๖ (รูปแบบออนไลน์) ไปยังโรงเรียนในสังกัด (รายละเอียดตังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียน ผ่าน QR CODE ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ หรือหากเต็มจำนวนก่อนจะปิตรับสมัครก่อน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๔๕๘๓ ๑๒๒๒

ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๖ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๒-๒๓ ธันวาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๖ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๒-๒๓ ธันวาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๖ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๒-๒๓ ธันวาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๖ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๒-๒๓ ธันวาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๖ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๒-๒๓ ธันวาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
ด่วนที่สุด!! สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๖ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๒-๒๓ ธันวาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน 4

กรุณาอ่านคำชี้แจงการสมัคร

หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ ๖ โดยความร่วมมือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครีอข่ายวิถีพุทธ (กคพ.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มอบรมวันที่ ๑๔ มกราคม ถึง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖

๑. ให้ผู้ที่สนใจและตั้งใจเข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนผ่านทาง Google Form (ดัง QR CODE ที่แนบ) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. (รับจำนวน ๒๐๐ คน หากเต็มก่อนจะปิดระบบก่อน)

๒. การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมยังไม่ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการรับสมัคร ท่านจะต้องเข้าประชุม “ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร” (EP.0) เพื่อตัดสินใจอีกครั้ง โดย สพฐ. จะแจ้งวันและเวลาการประชุมให้ทราบทางอีเมล์ ขอให้ท่านเข้าไปตรวจสอบอีเมล์ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ฉะนั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลที่อยู่อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องก่อนส่ง

๓. สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวจารวรรณ กาบซ้อน เบอร์โทร ๐๖ ๔๕๙๑ ๑๒๒๒ (โปรดติดต่อวันและเวลาราชการ) หรือ ID LINE: aiew170

แบบฟอร์ม ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. ค่ะ!!!

ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมที่
น.ส. จารุวรรณ กาบซ้อน ID LINE: aiew170

บทความก่อนหน้านี้แจกไฟล์ หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ โดยห้องสื่อครูต้นคอม5
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้อย
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่