พว. ขอเชิญอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรมZOOM ฟรี!! มีเกียรติบัตร 3 หลักสูตร ช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565

พว. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรมZOOM โดยมีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรสำหรับคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)

2. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  สู่การสร้างนวัตกรรม (ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)

3. หลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์ม Canva for Education (ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)  

ในช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.  (รายละเอียดโครงการตามแนบ)

สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ➢➤  https://bit.ly/3GMHe7H

❁❁❁
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  
1256/9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-243-8000 ต่อ 6301 เว็บไซต์ www.iadth.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่