ขอเชิญทุกท่านเข้าลงทะเบียน EdSociate Special Webinar 16 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ
ขอเชิญทุกท่านเข้าลงทะเบียน EdSociate Special Webinar 16 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ฝึกศิษย์พิชิตปัญหา" วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. (2 ชั่วโมง) พร้อมรับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ขอเชิญทุกท่านเข้าลงทะเบียน EdSociate Special Webinar 16 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ฝึกศิษย์พิชิตปัญหา” วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. (2 ชั่วโมง) พร้อมรับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. (2 ชั่วโมง)

ลงทะเบียนฟรี (จำกัด 1,000 ที่นั่ง สำหรับ Zoom หมดเขต 28 พฤศจิกายน 2565)  

_________________________

Zoom Webinar นี้สำหรับครู-อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยถอดบทเรียนจากนักสื่อสารวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยากร

อาจารย์คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ 

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

รายละเอียด Webinar

Topic 1: ฝึกผู้เรียนให้สร้างกลยุทธ์การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

Topic 2: การฟูมฟักทักษะการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาเป็นทีม

Topic 3: ถอดบทเรียนจากนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ สู่การนำไปใช้ในห้องเรียน

Topic 4: เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อจุดประกายความคิดในตัวผู้เรียน

ขอเชิญทุกท่านเข้าลงทะเบียน EdSociate Special Webinar 16 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ฝึกศิษย์พิชิตปัญหา" วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. (2 ชั่วโมง) พร้อมรับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/REG_WEBINAR16

_________________________

Webinar นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนวัตกรรมการศึกษา EdSociate  

ภายใต้วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ edsociate_lifelong@cmu.ac.th  

หรือติดตามข่าวสารทาง Facebook: https://www.facebook.com/EdSociate  

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่