คอร์สเรียนฟรี หลักสูตร ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making) เรียนฟรี มีเกียรติบัตรจาก Starfish Labz
คอร์สเรียนฟรี หลักสูตร ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making) เรียนฟรี มีเกียรติบัตรจาก Starfish Labz

คอร์สเรียนฟรี หลักสูตร ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making) เรียนฟรี มีเกียรติบัตรจาก Starfish Labz

ครูอาชีพดอทคอม ขอเชิญชวนคุณครูมาเรียนรู้ วิธีฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ เนื่องจากการตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ Decision Making Skill หรือทักษะการตัดสินใจ มีความสำคัญกับน้องๆถ้าหากได้ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น จะทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หากสนใจสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์นี้ได้ฟรี ในลิงก์ด้านล่าง

คอร์สเรียนฟรี หลักสูตร ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making) เรียนฟรี มีเกียรติบัตรจาก Starfish Labz
คอร์สเรียนฟรี หลักสูตร ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making) เรียนฟรี มีเกียรติบัตรจาก Starfish Labz 3

รายละเอียดคอร์ส

ทักษะการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาเลือกแนวทางในการปฏิบัติต่อ สถานการณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามสิ่งที่เราต้องการ การตัดสินใจที่ดีนั้นควรแสวงหาเหตุผลและข้อมูล มาเปรียบเทียบหลาย ๆ ด้าน ไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ หรือตัดสินใจเพราะคนส่วนใหญ่ทำเช่นนั้น การตัดสินใจ (Decision making) เป็น ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีระบบ การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น และอาจจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งได้ตลอดกาล การตัดสินใจที่ดีมีผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ แต่หากตัดสินใจผิดพลาด ก็อาจต้องเผชิญกับปัญหาที่ตามมา ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น จะทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เรียนรู้อะไรบ้างในคอร์สนี้

Decision Making Skill คืออะไร และทำไมจึงสำคัญ

Decision Making Skill หรือทักษะการตัดสินใจ มีความสำคัญกับน้องๆถ้าหากได้ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น จะทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ถ้าน้องๆ ถ้าได้รับการฝึกฝนทักษะในการตัดสินใจตั้งแต่ว้ยรุ่น จะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ได้ คนที่สามารถตัดสินใจได้ดีและมีประสิทธิภาพจะทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น และอาจจะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ตลอดกาล แต่หากตัดสินใจผิดพลาด ก็อาจต้องเผชิญกับปัญหาที่ตามมาด้วย

สิ่งที่ต้องตัดสินใจและการระดมทางเลือก

การระดมทางเลือกในการตัดสินใจ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆ มีตัวเลือกในการช่วยให้สามารถตัดสินใจได้มากขึ้น ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ระบุสิ่งที่ต้องตัดสินใจให้ชัดเจน และ ขั้นตอนที่ 2 ระดมทางเลือก

การสะท้อนผลลัพธ์จากการตัดสินใจ

การฝึกคิดวิเคราะห์และประเมินผลจากการตัดสินใจ เป็นพื้นฐานในการเสริม สร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ ไม่ว่าผลที่ตามมานั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม การได้ฝึกคิดวิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสียของการตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ นั้น เป็นการฝึกการประเมินผล เพื่อให้สามารถวางเป้าหมายในชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นคง ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตัดสินใจ และขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนผลลัพธ์

ทดลองตัดสินใจไปด้วยกัน

ไม่ว่าจะเลือกแนวทางไหนจากการที่ได้ตัดสินใจเลือกแล้ว ต้องยอมรับผลจากการตัดสินใจที่จะตามมาด้วย ที่สำคัญต้องเชื่อมั่นและพยายามทำสิ่งที่ได้เลือกให้ดีที่สุด ทุกการตัดสินใจถือเป็นบทเรียนอันล้ำ ค่า ทักษะการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับผลจากการตัดสินใจด้วยเช่นกัน

ทักษะที่จะพัฒนาให้เด็กได้

ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง ทักษะการรู้จักตนเอง และทักษะการบริหารจัดการตนเอง

ตัวอย่างเกียรติบัตร

คอร์สเรียนฟรี หลักสูตร ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making) เรียนฟรี มีเกียรติบัตรจาก Starfish Labz
คอร์สเรียนฟรี หลักสูตร ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making) เรียนฟรี มีเกียรติบัตรจาก Starfish Labz

ขอบคุณที่มา : เรียนออนไลน์กับ Starfish Labz รวมหลักสูตรพัฒนาตนเอง

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่