ปีใหม่เข้าพิพิธภัณฑ์ฯ อุทยานประวัติศาสตร์ฟรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 กรมศิลป์เปิดให้บริการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯและอุทยานประวัติศาสตร์ฟรี!ระหว่าง28ธ.ค.62-1ม.ค.63  

นายประทีป  เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เผยว่า เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ   ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่1 มกราคม 2563ทั้งนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศจะนำพระพุทธรูปมงคลโบราณที่มีประวัติความเป็นมาและสร้างขึ้นตามคติอันเป็นมงคล มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลตามแบบแผนประเพณีที่ดีงาม  พร้อมชมโบราณวัตถุศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์ที่อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรมีทั้งสิ้น 11 แห่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดให้เข้าชมฟรี!!! ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563

To celebrate the upcoming New Year Fest, free entry!!! is offered to all tourists who come to visit us (The National Gallery of Thailand) during Dec 28, 2019 – Jan 1, 2020.

ปีใหม่กรมศิลป์ฯ มอบของขวัญเข้าฯ อุทยานประวัติศาสตร์ฟรี 2

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ 16 ต.ค. 2562

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่