ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตรการประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สสวท.
ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตรการประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สสวท.

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตรการประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 วันที่ 14 – 15 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สสวท.

หนึ่งปีมีครั้งเดียว‼️ พลาดงานนี้ ต้องรออีกทีปีหน้าเลยกับ การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ (SMT Collaborative School Symposium 2022) วันที่ 14 – 15 กันยายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตรจาก สสวท. ฟรี

งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ 

วันจัดงานประชุม
ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2565

วันที่ลงทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน (เริ่ม 08.00 น.) – 14 กันยายน 2565 (ปิดรับ 12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. หรือผู้สนใจทั่วไปสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมงานประชุมวิชาการได้ไม่จำกัดจำนวน โดยกิจกรรมวิชาการจะเน้นเป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

Highlight ภายในงาน:
– Facebook Live พิธีเปิด โดย รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สสวท.
– การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สมรรถนะสำคัญของครูในยุค VUCA”
– การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “สมรรถนะเด็กไทย พัฒนาอย่างไรให้ก้องไกลสู่เวทีโลก”
– การนำเสนอผลงานของผู้บริหาร ด้านแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ SMT และครู ด้านแนวปฏิบัติที่ในการจัดการเรียนรู้ SMT
ฟรี‼️ ตลอดงาน และผู้ร่วมงานจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สสวท.
ลิงก์ลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 วันที่ 14 – 15 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สสวท.

รายละเอียดเงื่อนไขการร่วมงานประชุมวิชาการ
1) ผู้ร่วมงานกรอกข้อมูลสมัครร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 กันยายน 2565 และดำเนินการตรวจสอบอีเมลตามขั้นตอนของระบบการลงทะเบียนให้เรียบร้อย
2) กิจกรรมพิธีเปิดงานประชุมและการบรรยายพิเศษ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09:30-12:00 น. จะมีการถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom (รับได้เพียง 1000 คน) หากท่านเข้าฟังห้อง Zoom ไม่ได้ สามารถรับชมผ่านเฟสบุ๊ค สสวท.
3) ผู้ร่วมประชุมที่ลงทะเบียนร่วมงานเพื่อร่วมฟังการนำเสนอผลงานและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถจองเข้าฟังตามห้องต่าง ๆ ได้ตามสนใจ และอาจมีจำนวนที่สำหรับเข้าฟังผ่าน Zoom ได้อย่างจำกัด อย่างไรก็ตามท่านอาจดูผ่าน Live Youtube ของโรงเรียนคุณภาพฯ ได้ตามช่วงเวลานั้นๆ
4) ผู้นำเสนอต้องเตรียมพร้อมก่อนเริ่ม โดยเข้าห้อง Zoom ก่อนเวลา 15 นาที เพื่อซักซ้อมกับทีมงาน สสวท. ก่อนเริ่มนำเสนอจริง
5) ผู้ร่วมประชุมที่จองห้อง zoom เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน จะต้องเตรียมเข้าห้องล่วงหน้า 10 นาที เพื่อทีมงานอนุญาตให้เข้าห้องต่อไป และหากท่านมาไม่ทันเวลาเริ่มประชุม ทีมงานจะให้ท่านอื่นที่ไม่ได้จองไว้ล่วงหน้าเข้าห้องแทนได้ทันที
6) เกียรติบัตรการร่วมงานประชุมวิชาการ จะได้รับหลังจากที่ท่านได้ตอบแบบสอบถามในระบบลงทะเบียน ซึ่งจะเปิดให้ทำได้หลังจากจบงานประชุม ตั้งแต่เวลา 16.00 น ของวันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25655 โดยท่านต้องตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนผ่านการ log in เข้าระบบลงทะเบียนและสามารถปริ้นเกียรติบัตรเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้เอง
7) เกียรติบัตรสำหรับผู้นำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบวิดีโอ และแบบปากเปล่านั้น สสวท. จะดำเนินการออกเกียรติบัตรและจัดส่งให้กับโรงเรียนที่ร่วมนำเสนอทั้งหมดภายหลังทางอีเมลต่อไป
8) โล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่ได้สิทธิ์นำเสอนผลงานแบบปากเปล่า สสวท. จะได้จะทำและนำส่งให้ทางไปรษณีย์ภายหลัง
9) หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ โปรดส่งอีเมลมาที่ smt@proj.ipst.ac.th เท่านั้น

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตรการประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สสวท.
ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตรการประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 วันที่ 14 – 15 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สสวท.

ทำแบบประเมินและพิมพ์เกียรติบัตรภายใน 30 กันยายน 2565!!

วิธีการทำแบบประเมินและพิมพ์เกียรติบัตร

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ https://events.ipst.ac.th/

2.คลิกเข้าระบบ กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

3. คลิกเข้างานประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 วันที่ 14 – 15 กันยายน 2565 ไอคอนดังภาพ

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตรการประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สสวท. 6

4. คลิกเมนู Documents จากนั้นคลิกแบบสอบถามความคิดเห็นดังภาพ

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตรการประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สสวท. 7

5. เมื่อทำแบบประเมินจนครบ ให้กลับมาที่เมนู Profile เพิ่มพิมพ์เกียรติบัตร จะพบปุ่ม พิมพ์เกียรติบัตร และโหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตรการประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สสวท. 8

ติดตามรายละเอียดและกำหนดการได้ที่ โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดไฟล์ แบบสรุปผลการประเมิน PA ไฟล์ Excel คำนวณอัตโนมัติ โดยเพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”
บทความถัดไปดาวน์โหลดแนวทางการจัดค่ายนักเรียนบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทักษะทางสังคม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่