ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน OEC Talks ครั้งที่ 1 ผลการเรียนรู้ของเด็กไทยในสถานการณ์โควิด-19 : ข้อค้นพบ และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา จำนวน 5,000 คน มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน OEC Talks ครั้งที่ 1 ผลการเรียนรู้ของเด็กไทยในสถานการณ์โควิด-19 : ข้อค้นพบ และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา จำนวน 5,000 คน มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน OEC Talks ครั้งที่ 1 ผลการเรียนรู้ของเด็กไทยในสถานการณ์โควิด-19 : ข้อค้นพบ และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา จำนวน 5,000 คน มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศรายชื่อและเลขที่ประจำตัว ของผู้ลงทะเบียนสำเร็จ จำนวน 5,000 คน ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรออนไลน์ OEC Talks ครั้งที่ 1 ประเด็นเสวนา ผลการเรียนรู้ของเด็กไทยในสถานการณ์โควิด-19 : ข้อค้นพบ และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565เวลา 13.30 -​ 16.30 น. สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน OEC Talks ครั้งที่ 1 ผลการเรียนรู้ของเด็กไทยในสถานการณ์โควิด-19 : ข้อค้นพบ และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา จำนวน 5,000 คน มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน OEC Talks ครั้งที่ 1 ผลการเรียนรู้ของเด็กไทยในสถานการณ์โควิด-19 : ข้อค้นพบ และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา จำนวน 5,000 คน มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตร ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1) เข้าไปที่ https://bit.ly/34chAvD
*** เพื่อความสะดวกในการค้นหา แนะนำให้เปิดด้วยคอมพิวเตอร์ ***
.
2) ท่านสามารถค้นหา   โดยกดปุ่ม Ctrl+f >>
หรือกดแถบเครื่องมือ “แก้ไข” แล้วกด “ค้นหาและแทนที่”
พิมพ์ ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาในไฟล์ดังกล่าว
.
3) จดบันทึกเลขที่ประจำตัวของท่าน เพื่อใช้ระบุในการทำแบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร
.
4) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ***ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ 5,000 ท่าน
โดยไม่สามารถแก้ไข การสะกดชื่อที่ผิดได้ ตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศการลงทะเบียน [https://bit.ly/3KGGAeX]

QR Code แบบประเมิน จะเผยแพร่ในวันถ่ายทอดสด (Live) และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
www.facebook.com/OECSocial/photos/a.158160004601159/1392579367825877/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่