ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ ได้ประกาศผลรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ทั้งโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร และ โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร ดังนี้

ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
ประกาศผล ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

๑. โล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข              ๓๒๒     คน
๒. โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข        ๔๒     โรงเรียน
๓. เกียรติบัตร    ครูดีไม่มีอบายมุข                    ๖๒,๙๑๒     คน
๔. เกียรติบัตร    โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข               ๒,๐๔๙    โรงเรียน

ขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้อง ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนด จะถือว่าถูกต้องแล้ว และหากต้องการแก้ไข ติดต่อได้ที่ ผอ. รจนา กลิ่นหอม ๐๘๗-๓๘๔-๓๙๕๓ หรือติดต่อ  facebook ครูดีไม่มีอบายมุข facebook
โรงเรียนคำพ่อสอน  www.โรงเรียนคำพ่อสอน.com

1.รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนดี ปี 5 4ดาวน์โหลด ประกาศผล
2.รางวัลเกียรติบัตร โรงเรียนดี ปี 5 2048 โรงเรียนดาวน์โหลด ประกาศผล โรงเรียนดี
3.รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีปี 10ดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ 
ครูดีปี 10
4.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทบุคลากรดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทบุคลากร
5.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทผู้อำนวยการดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทผู้อำนวยการ
6.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอนดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
7.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอนดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
8.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอนดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
9.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอนดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
10.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอนดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
11.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอนดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
12.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอนดาวน์โหลด ประกาศ  รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
13.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอนดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
14.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอนดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
15.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอนดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูผู้สอน
16.รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครูดาวน์โหลด ประกาศ รางวัลเกียรติบัตร ครูดีปี 10 ประเภทครู 
ล่าสุดจ.ม.ส่งผลครูดีฯ๑๐ดาวน์โหลด ประกาศ ล่าสุดจ.ม.ส่งผลครูดีฯ๑๐

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด (ไฟล์นามสกุล rar ต้องใช้คอมพิวเตอร์เปิดเท่านั้น) ดูประกาศทั้งหมด คลิก 

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ | เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่