ประกาศผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตรวจสอบผล พร้อมโหลดเกียรติบัตรที่นี่
ประกาศผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตรวจสอบผล พร้อมโหลดเกียรติบัตรที่นี่

ประกาศผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ประกาศผลครูดีไม่มีอบายมุข 2564 ตรวจสอบผล พร้อมโหลดเกียรติบัตรที่นี่

คำชี้แจง

๑.ประกาศนี้ เป็นประกาศในภาพรวมเพื่อให้รับทราบโดยทั่วไป

๒.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ) จะประกาศผลอย่างเป็นทางการไปยัง ๒๔๕ เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ หลังจากที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงนามในประกาศแล้ว

๓.กำหนดการรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ และการประชุมปฏิบัติการระดับชาติการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน ครั้งที่ ๖ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข) จะจัดในวันที่ ๑-๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมบุณยเกตุ คุรุสภา ในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ,)เป็นผู้มอบ

๔.สำหรับผู้ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการฯ ระบบจะเปิดให้ดาวไหลดเกียรติบัตรหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศไปยัง๒๔๕ เขดพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศแล้ว

๕.สำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้ามาในรอบที่ ๒ และไม่มีรายชื่อในประกาศ สามารถดูรายละเอียดได้ในเวปไซต์ ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com โดยใช้รหัสผ่านเดิมตามที่ใช้ในการสมัครข้าไปดูข้อมูลได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น

๖.สำหรับผู้ส่งใบสมัครและโครงการครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุขรับมือโควิด-๑๙ มาในห้วงระยะเวลาที่๑อย่างเดียว จะไม่มีรายชื่อในประกาศ เนื่องจากไม่ตรงตามองค์ประกอบเงื่อนไขของโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑

ประกาศผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11  ปีการศึกษา 2564 ประกาศผลครูดีไม่มีอบายมุข 2564 ตรวจสอบผล พร้อมโหลดเกียรติบัตรที่นี่
ประกาศผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตรวจสอบผล พร้อมโหลดเกียรติบัตรที่นี่

บัญชีรายชื่อประกาศผล

บัญชีรายชื่อโล่ครูดีไม่มีอบายมุขปี๑๑ปีกศ.64

บัญชีรายชื่อเกียรติบัตรครูดีฯ64

ตรวจสอบผล / ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

สำหรับผู้ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการฯ ระบบจะเปิดให้ดาวไหลดเกียรติบัตรหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศไปยัง๒๔๕ เขดพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม : ครูดีไม่มีอบายมุข – ที่โรงเรียนคำพ่อสอน (xn--42cf1cjb3azgb8e6ab5d9ad8o5a1il1h.com)

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องน่ารู้ วันอาสาฬหบูชา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
บทความถัดไปนวัตกรรมการศึกษา คืออะไร ? อะไรบ้างที่เป็นนวัตกรรม ?
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่