กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนร่วมประกวด ภาพยนตร์สั้น สารคดีสั้น และ คลิปไวรัล หัวข้อ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนร่วมประกวด ภาพยนตร์สั้น สารคดีสั้น และ คลิปไวรัล หัวข้อ "ดี" ที่ได้ทำ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 196,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร สมัครภายใน 15 มิถุนายน 2565

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนร่วมประกวด ภาพยนตร์สั้น สารคดีสั้น และ คลิปไวรัล หัวข้อ “ดี” ที่ได้ทำ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 196,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร สมัครภายใน 15 มิถุนายน 2565

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวด ภาพยนตร์สั้น /สารคดีสั้น ความยาว 3-5 นาที และ คลิปไวรัล (Viral clip) ความยาว 1-3 นาที

ภายใต้หัวข้อ “ ดี ” ที่ได้ทำ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 196,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-15 มิถุนายน 2565

ส่งผลงานคลิปไวรัลภายใน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น/สารคดีสั้น
ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

1. สามารถส่งผลงนเข้าประกวดเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ผลงาน) โดยสามารถส่งได้ทั้งคลิปไวรัล และภาพยนตร์สั้น/สารคดีสั้น หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง แต่สงวนสิทธิ์ส่งได้เพียง 1 ผลงาน ต่อประเภท

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “ดี”ที่ได้ทำ โดยมีความยาวของเนื้อหา ดังนี้

1) คลิปไวรัล ความยาว 1-3 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)

2) ภาพยนตร์สั้น/สารคดีสั้น ความยาว 35 นาที รวมตเติ้ล (ถ้ามี)

3 สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับหัวข้อการประกด พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานถึงความเกี่ยวข้องในภายใต้หัวข้อ “ดี” ที่ได้ทำ

4 ต้องมีชื่อและโลโก้ของกรมการศาสนา และกระทรวงวัฒนธรรม ไว้ท้ายเครดิต

5 ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ/วิธีการถ่ายทำ รวมทั้งโปรแกรมในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้นามสกุลไฟล์ Mp4 เท่านั้น โดยความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 พิกเซล (1280×720) ประเภทไฟล์ HD

6 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาทต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง

7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน

8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ และไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

9. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากมีบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับผลงาน ผู้ส่งผลงานต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องระงับโดยเร็ว รวมทั้งผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

10 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ส่งผลงานตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทำช้ำ ในการจัดกิจกรรมของกรมการศาสนา ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น ภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันประกาศผลการประกวด

11. ผลการตัดสินของคณะกรรมกรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตอบปัญหาช้อสงสัยใดๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สมารถต้แย้งได้ หากมีกรณีกระทำผิดเงื่อนไขจะมอบสิทธิ์นั้นให้กับผู้ประกวดหรือทีมที่อยู่ในลำดับคะแนนรองลงมา (ทั้งนี้จะมีการสอบทานข้อมูล ข้อเท็จจริงบางประการก่อนการตัดสินในกรณีเกิดประเด็นปัญหา)

สมัครได้ที่ Link : https://bit.ly/3smxXPo
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Link : https://bit.ly/3NrX3nW
รายละเอียดทางเพจ : เรื่องจริงผ่านจอ

บทความก่อนหน้านี้อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ ฟื้นฟูความรู้ แบบครูที่สู้ไม่ถอย วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565เวลา 10:00 – 12:00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดย Starfish Academy
บทความถัดไปขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หัวข้อ “Coding 3D to Metaverse EP.1 ” วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 – 16.30 รับเกียรติบัตรฟรี โดย Kruboycoding
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่