ขอเชิญส่งผลงาน ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปี 2567 ส่งผลงานภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2567
ขอเชิญส่งผลงาน ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปี 2567 ส่งผลงานภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ขอเชิญส่งผลงาน ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปี 2567 ส่งผลงานภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประกาศ!! สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Thailand) จัดการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปี 2567 Upload ผลงานภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2567

สำหรับโรงเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.mathassociation.or.th/activity/contest

การประกวดโครงงานจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

  • ประถมศึกษา
  • มัธยมศึกษาตอนต้น
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย

เกณฑ์การพิจารณารอบแรก
เป็นโครงงานใหม่และมีความน่าสนใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประโยชน์
ความถูกต้องของเนื้อหาทางคณิตศาสตร์
เชื่อมโยงความรู้เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนของนักเรียน
กระบวนการทำงาน ความชัดเจน ความถูกต้อง และจำนวนหน้าตามเกณฑ์
ประกาศผลการตัดสินโครงงานที่ผ่านรอบแรกภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

แต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงงานเข้าประกวดได้ระดับชั้นละ 1 โครงงานเท่านั้น หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และประกาศผลการตัดสินโครงงานที่ผ่านรอบแรกภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

สำหรับนักเรียนที่ชนะการประกวดในรอบสุดท้ายทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล และโรงเรียนจะได้รับโล่รางวัล

ขอเชิญส่งผลงาน ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปี 2567 ส่งผลงานภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการเขียนโครงงาน
https://bit.ly/4a3WY5w

รายละเอียดเพิ่มเติม : Facebook สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่