ประกวดภาพยนตร์สั้นเรื่องราวความดีของครูประกอบเพลงเพราะคำว่าครู และบทเพลง ทางบุญ
ประกวดภาพยนตร์สั้นเรื่องราวความดีของครูประกอบเพลงเพราะคำว่าครู และบทเพลง ทางบุญ

ประกวดภาพยนตร์สั้นเรื่องราวความดีของครูประกอบเพลงเพราะคำว่าครู และบทเพลง ทางบุญ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2565

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ขึ้น “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2โดยมีเป้าหมายสําคัญเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นนักจัดการเรียนรู้สู่ “ครูยุคดิจิทัล” เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตร และภาคเอกชนได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการดําเนินงาน และเพื่อเป็นการสนับสนุนต่อยอดการดําเนินงาน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านอื่นที่นอกเหนือจากงานวิชาการ สะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมที่ครูต้องปฏิบัติภายนอกห้องเรียน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยสื่อดิจิทัล รวมถึงนําทักษะและความชํานาญในการใช้เครื่องมือทางดิจิทัลไปพัฒนาและผลิตสื่อวิดีทัศน์ และสื่อการเรียนการสอนในอนาคตต่อไป

จึงจัดให้มีการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทํามิวสิกวิดีโอขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้ขับร้องฝ่ายชาย และประเภทผู้ขับร้องฝ่ายหญิง รวมเงินรางวัล 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมทั้งถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร โดยงบประมาณส่วนตัวของ ดร.วีระ แข็งกสิการ

วิธีการสมัคร

ยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง Link หรือ QR Code ท้ายหนังสือประชาสัมพันธ์ พร้อมแนบ Link
หรือรูป QR Code คลิปมิวสิกวิดีโอที่อัพโหลดลง Youtube แล้ว

กําหนดการ

  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 เมษายน 2565
  • ประกาศผลการประกวด ภายใน 31 พฤษภาคม 2565
  • กําหนดการมอบรางวัลจะแจ้งให้ทราบหลังเสร็จสิ้นการประกวด

ลิงก์รับสมัครคลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

“ครั้งนี้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมาก ขอให้มีผู้สมัครเข้าร่วมสัก 20 ผลงาน ชาย 10 หญิง 10 ผมก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้ว
อยากเชิญชวน สมัครเข้าร่วมกันเยอะๆนะครับ โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ในนั้นจะมี สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ ทุกอย่าง เช่น ดนตรี เวอร์ชั่น ผู้ชาย /ผู้หญิง ทั้งสองเพลง เนื้อเพลง ระเบียบการ ขั้นตอนการสมัคร มีข้อสงสัย สามารถประสานเบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมภู่ 081-887-1305 เบ๊น 097-240-7058
ฝากประชาสัมพันธ์ ฝากแชร์ ด้วยนะครับ จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกัน” ดร.วีระกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่