ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎจ ประกาศการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000.- บาท

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2565ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา
2. ชุมชน องค์กร

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1 คณะ ต่อ 1 ผลงาน โดยการส่งผลงานฯ ประกอบด้วย

1. เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม
2. เอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน (ตอบคำถามประกอบการพิจารณา จำนวน 5 ข้อ)
3. วีดิทัศน์สรุปผลงาน (ความยาว 3 – 5 นาที)
4. อื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม และเอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน จะต้องมีความยาวอย่างละไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : democinnovation@parliament.go.th หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎรสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซอง “การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2242 5900 ต่อ 5491 – 95

บทความก่อนหน้านี้สทศ.ประกาศผลสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565
บทความถัดไปสทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่