กระทรวงศึกษาธิการ ประกวดตราสัญลักษณ์ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวม 75,000 บาท ส่งผลงาน บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2565
กระทรวงศึกษาธิการ ประกวดตราสัญลักษณ์ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวม 75,000 บาท ส่งผลงาน บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2565

กระทรวงศึกษาธิการ ประกวดตราสัญลักษณ์ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวม 75,000 บาท ส่งผลงาน บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2565

กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ “วันเด็กแห่งชาติ” ปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวม 75,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ

 • ต้องสื่อถึงการเฉลิมฉลองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
 • สามารถออกแบบผลงานได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ และไม่จำกัดการใช้สีในการออกแบบ
 • จะต้องมีข้อความ “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566” และตัวอักษรที่ใช้ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • ต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงาน
 • ต้องเกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง ไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากผลงานของบุคคลอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น อีกทั้งผลงานตังกล่าวยังไม่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาก่อน
 • ผลงานการออกแบบให้อยู่บนพื้นหลังสีขาว ขนาด A4 พร้อมบรรยายแนวคิดการออกแบบ
 • ส่งผลงานได้สูงสุดไม่เกินคนละ 3 ผลงาน แต่มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
กระทรวงศึกษาธิการ ประกวดตราสัญลักษณ์ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวม 75,000 บาท ส่งผลงาน บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2565
กระทรวงศึกษาธิการ ประกวดตราสัญลักษณ์ “วันเด็กแห่งชาติ” ปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวม 75,000 บาท ส่งผลงาน บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2565

ผู้สนใจเข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.moe.go.th โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มี 3 ช่องทางในการสมัคร คือ 

 • ส่งด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันและเวลาราชการ
 • ส่งทางไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซอง ดังนี้ เรียน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 พร้อมวงเล็บมุมชอง “ประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ” โดยจะถือวันประทับตรา ณ ไปรษณีย์ตันทางเป็นวันส่งใบสมัครและผลงาน หากพ้นกำหนดวันที่ปิดรับสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • ส่งทางออนไลน์ e-Mail: ops1168@gmail.com

รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ 35,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ 4 ระดับ ๆ ละ 10,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 75,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.moe.go.th ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่