ขอเชิญร่วมประกวดคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 หัวข้อ
ขอเชิญร่วมประกวดคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 หัวข้อ "จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมประกวดคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

มาร่วมแชร์ไอเดียสร้างสรรค์ ส่งผลงานเข้าประกวดกัน ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 3 “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 13 มกราคม 2566

ขอเชิญร่วมประกวดคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 หัวข้อ "จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมประกวดคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมประกวดคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 หัวข้อ "จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมประกวดคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

แบ่งเป็น 2 ระดับ
-ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
-ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ระดับละ 1 รางวัล
รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับละ 1 รางวัล
รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับละ 1 รางวัล
รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ระดับละ 10 รางวัล
รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

กติกา /  เกณฑ์การตัดสิน

 1. การประกวดทั้ง ๒ ระดับ แบ่งการประกวดเป็น ๒ รอบ คือ
  1. รอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๒๖ ทีมหรือคน ประกอบด้วย
   • ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓ ทีมหรือคน
   • ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓ ทีมหรือคน
  2. รอบชิงชนะเลิศ มีจำนวน ๒๖ ทีมหรือคน (ระดับละ ๑๓ ทีมหรือคน) เพื่อตัดสินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ และชมเชย
 2. เกณฑ์การตัดสิน
  1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีความยาว ๒ – ๓ นาที โดยเนื้อหาของคลิปวีดิโอ ต้องมีแนวคิด ในการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร สัญจรดี วิถีไทย หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง”
  2. ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการนำเสนอ และการดำเนินเรื่องที่แปลกใหม่ สามารถสร้างจิตสำนึกที่ดี กระตุ้นให้ผู้ชมที่เป็นประชาชนทั่วไป รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมไทย ได้ตระหนักถึงค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม จรรโลงให้สังคมมีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรให้บรรเทาเบาบางลง
  3. การถ่ายทำ/การตัดต่อพื้นฐาน มีความคมชัด การใช้มุมกล้อง การบันทึกภาพและเสียง มีความชัดเจน
  4. ผลงานจะต้องไม่มีภาพ เสียง เนื้อหา หรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมรุนแรง ภาพอนาจาร จนไม่สามารถนำไปเผยแพร่ได้

สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ www.twtvdo.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่