ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดการแยกตามภูมิภาคดังนี้ครับ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงโดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ได้เลยครับ

ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

เว็บไซต์ ระดับภาคอีสาน สพป. คลิก

ปฏิทินการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ่ายมัธยม)

ปฏิทินการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ่ายมัธยม)
ปฏิทินการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ่ายมัธยม)

เว็บไซต์ระดับภาคอีสาน สพม. คลิก

ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคอีสาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคอีสาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคอีสาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

เว็บไซต์ระดับภาคอีสาน การศึกษาพิเศษ คลิก

ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

เว็บไซต์ระดับภาคเหนือ การศึกษาปกติ คลิก

ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ (การศึกษาพิเศษ) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 
(สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)

ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ (การศึกษาพิเศษ) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563  (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ (การศึกษาพิเศษ) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)

เว็บไซต์ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ คลิก

ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

เว็บไซต์ระดับภาคใต้ การศึกษาปกติ คลิก

ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

เว็บไซต์ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ คลิก

ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

เว็บไซต์ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาปกติ คลิก

เว็บไซต์ระดับชาติ คลิกที่ :
http://awards63.obecawards.net/obec-nation/

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่