ขอเชิญอบรมออนไลน์ หัวข้อ
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หัวข้อ "บริบทและแนวโน้มภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง" วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ผ่าน Zoom พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หัวข้อ “บริบทและแนวโน้มภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ผ่าน Zoom พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรศึกษาศาสตดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) ขอเชิญร่วมฟัง การบรรยายเชิงวิชาการผ่าน Zoom “บริบทและแนวโน้มภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง” โดย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หัวข้อ "บริบทและแนวโน้มภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง" วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ผ่าน Zoom พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หัวข้อ "บริบทและแนวโน้มภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง" วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ผ่าน Zoom พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2

ช่องทางการร่วมกิจกรรม

zoom

Meeting ID: 668 77581521

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

เวลา 13.00-14.30 น.

ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับเกียรติบัตร

ติดต่อ สอบถาม 086-4892968

ขอบคุณที่มา : Faculty of Education, Prince of Songkla University (psu.ac.th)

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา รับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล โดยโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2565
บทความถัดไปกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2566 สมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่