บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต 1
บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต 1

บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต 1

ขอเชิญผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วม “กิจกรรมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลากับศึกษานิเทศก์”ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “KPT1 CONNECTION Center” Anywhere Anytime for Everyoneเรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา เมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล

👉 ลิงก์บทเรียนออนไลน์ e-Learning https://sites.google.com/esdc.go.th/edu-kpt1/

ตัวอย่างเกียรติบัตรที่ได้รับ

บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต 1
บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยสพป.กำแพงเพชร เขต 1 2

กรณีสอบผ่านแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบในเมนูจดหมายขยะ
2. พื้นที่อีเมลเต็ม ให้ลบจดหมายในอีเมล ให้มีพื้นที่ว่าง
3. ทำแบบทดสอบหลังเรียนเข้ามาใหม่

👉 ลิงก์แบบประเมินความพึงพอใจ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqwKnHKXwoYX2mD17UNufK89lQijwWqumYFDM7CO4iGIzYUg/viewform

จัดทำโดย
นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่