ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “บทบาทใหม่ของสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยในการแก้ไขปัญหา Learning Loss และฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์ COVID-19” วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 เป็นต้นไป
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “บทบาทใหม่ของสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยในการแก้ไขปัญหา Learning Loss และฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์ COVID-19” วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “บทบาทใหม่ของสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยในการแก้ไขปัญหา Learning Loss และฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์ COVID-19” วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 เป็นต้นไป

ZOOM & Live สด เวที “บทบาทใหม่ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการแก้ปัญหา Learning Loss และฟื้นฟูเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์โควิด-19” #Hybrid คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) สถาบันรักลูกเลิร์นนิ่ง กรุ๊ปและภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย เขตดุสิต และ จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กัน

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.
ZOOM จำกัดจำนวน 1,000 คนเท่านั้น
รับชม Live สดทาง facebook : พัฒนาทักษะสมอง EF Youtube : พัฒนาทักษะสมอง EF

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “บทบาทใหม่ของสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยในการแก้ไขปัญหา Learning Loss และฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์ COVID-19” วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 08.30 เป็นต้นไป
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “บทบาทใหม่ของสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยในการแก้ไขปัญหา Learning Loss และฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์ COVID-19” วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 เป็นต้นไป

มาร่วมรณรงค์ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกมิติ ผนึกกำลังผลักดันนโยบาย

3 เร่ง
-กำหนด “การฟื้นฟูเด็กปฐมวัย” เป็นวาระแห่งชาติ
-ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ปกครอง ครู และสังคม
-ค้นหา เยี่ยวยา และพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาวะเปราะบาง
3 ลด
-การใช้สื่อจอใส ในเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง
-ความเครียด คืนความสุขแก่เด็กปฐมวัย
-การใช้ความรุนแรงต่อเด็กปฐมวัย
3 เพิ่ม

-กิจกรรม ฟื้นฟูพัฒนาการที่เสียไป กิจกรรมทางกาย / การเล่น / การอ่านนิทาน
-สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า
-ศักยภาพ อปท. และกลไกในระบบนิเวศน์ใกล้ตัวเด็ก

รับชมออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม :: Child Impact

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบหลังอบรม การผลิตวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาห้องเรียน Active learning ตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะของครู รับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล
บทความถัดไปลิงก์รับชมการประเมินและคัดสรร ครูนวัตกร ปีที่ 3 รูปแบบออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 3
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่