งานสัมนาวิชาการ มีเกียรติบัตรออนไลน์ หัวข้อ
งานสัมนาวิชาการ มีเกียรติบัตรออนไลน์ หัวข้อ "บทบาทของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม" วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 โดยวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

งานสัมนาวิชาการ มีเกียรติบัตรออนไลน์ หัวข้อ “บทบาทของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม” วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 โดยวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “บทบาทของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม” วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลาตั้งแต่ 09.00 – 16.30 น.

งานสัมนาวิชาการ มีเกียรติบัตรออนไลน์ หัวข้อ "บทบาทของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม" วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 โดยวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
งานสัมนาวิชาการ มีเกียรติบัตรออนไลน์ หัวข้อ “บทบาทของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม” วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 โดยวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

>>> ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา กด Link  https://forms.gle/mDWvQ5dqG8Unvs4g6

พบกับการบรรยายความรู้ โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์จาก 3 วิทยาลัยสงฆ์ ประกอบด้วย

– พระราชอุทัยโสภณ,ดร.
– พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์,ดร.
– พระครูวิลาศกาญจนธรรม,ดร.
– พระครูโกศลธรรมานุสิฐ,ดร.

มีเกียรติบัตรมอบให้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วประเมินโครงการฯ อบรมแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM  ห้อง ZOOM เปิดตั้งแต่ เวลา 08.20 น. เป็นต้นไป

กด Link นี้ เข้าห้อง ZOOM https://zoom.us/j/6766961123 (Zoom Meeting ID 6766961123)

กด Link เพื่อดูกำหนดการ  https://me-qr.com/data/pdf/785196.pdf

งานสัมนาวิชาการ มีเกียรติบัตรออนไลน์ หัวข้อ "บทบาทของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม" วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 โดยวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
งานสัมนาวิชาการ มีเกียรติบัตรออนไลน์ หัวข้อ “บทบาทของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม” วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 โดยวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ขอบคุณที่มา : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่