หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญรับชมนิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี จาก สพฐ.

ขอเชิญรับชมนิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี จาก สพฐ.

892
0
ขอเชิญรับชมนิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี จาก สพฐ.
ขอเชิญรับชมนิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี จาก สพฐ.

ขอเชิญรับชมนิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี จาก สพฐ.

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการออนไลน์โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ลงทะเบียนที่ https://www.ssra-exhibition.com เพื่อเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ทั้งพิธีเปิดและการเสวนาทางวิชาการ รวมทั้งเยี่ยมชม/ศึกษาในห้องต่างๆ ทั้งแบบถ่ายทอดสด (Live) และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ร่วมจัด นิทรรศการออนไลน์ ในห้องต่างๆ

ขอเชิญรับชมนิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี จาก สพฐ.
ขอเชิญรับชมนิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี จาก สพฐ.

กรณีประสงค์จะขอรับเกียรติบัตรการร่วมนิทรรศการออนไลน์ จาก สพฐ. มีเงื่อนไข ดังนี้

- ต้องมีเวลาร่วมในการเข้าชม (Sessiontime) รวมไม่น้อยกว่า 60 นาที
- แสดงความคิดเห็น (Comment) ต่อการจัดนิทรรศการออนไลน์ในระบบ ของโรงเรียนใดก็ได้อย่างน้อย 5โรงเรียน
- ตอบแบบสอบถาม
- เมื่อครบตามข้อกำหนด สามารถพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าร่วมงานได้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เกียรติบัตรจากโครงการการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการออนไลน์สำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)

ขอเชิญรับชมนิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี จาก สพฐ.
ขอเชิญรับชมนิทรรศการ ออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้ง ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี จาก สพฐ.

ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการที่นี่

ค้นหาเกียรติบัตรที่นี่

วิธีการค้นหาเกียรติบัตร

ขอเชิญรับชมนิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี จาก สพฐ. 4

คู่มือการใช้งาน

1. ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ดู วิดีโอ
2. รีเซตรหัสผ่านใหม่ ดู วิดีโอ
3. บันทึกข้อมูลนิทรรศการ โดย Upload Video จาก YouTube ดู วิดีโอ
4. บันทึกข้อมูลนิทรรศการ โดย Upload Video จาก Facebook Fanpage ดู วิดีโอ
5. การใช้โปรแกรม ถ่ายรูปแบบgoogle street view ดู วิดีโอ
6. คู่มือการใช้งานระบบนิทรรศการออนไลน์ Down load

เรียบเรียงโดย Admin Kruachieve

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสพป.ปราจีนบุรี 2
บทความถัดไปเตรียมเปิดลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” ในเดือน ต.ค. ระยะเวลาโครงการถึง 28 ก.พ. 65
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่