ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 7

หมายเหตุ การรับใบเกียรติบัตรเช้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ท่านจะได้ก็ต่อเมื่อดูคลิปวิดีโอจนจบ ( ไม่สามารถกดข้ามหรือสลับหน้าจอเปิดค้างทิ้งไว้ได้ ) ช่วงท้ายของทุกคลิปวิดีโอจะมี NOTE แสดงข้อความ ขึ้นมา ให้ท่านกดลิงค์ข้อความดังกล่าวเพื่อกรอกข้อมูลรับใบเกียรติบัตร

เปิดให้กรอก Google Form ขอรับใบเกียรติบัตรผู้เข้าชมนิทรรศการออนไลน์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 เท่านั้น

ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการ วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตัวอย่างเกียรติบัตร

Class code: tucnide

ขั้นตอนดาวน์โหลดใบเกียรติบัตร

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

****ทำผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น*****

1.กดสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมสี่น้ำเงิน มุมซ้ายบนใบเกีบรติบัตร

2.พิมพ์ชื่อตนเอง ในช่องค้นหา

3.กดปุ่ม “เท่านั้น” เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะของตนเอง

4.กดสัญลักษณ์ “สามเหลี่ยม” ข้างปุ่มแชร์

5.กดปุ่ม “ดาวน์โหลดรายงาน”

6.กดปุ่ม “ดาวน์โหลด”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่