เรียนออนไลน์ฟรี!! นวัตกรรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล 7 หลักสูตร จำนวน 420 ชม. เรียนจบรับประกาศนียบัตรรับรองฯ โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)
เรียนออนไลน์ฟรี!! นวัตกรรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล 7 หลักสูตร จำนวน 420 ชม. เรียนจบรับประกาศนียบัตรรับรองฯ โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)

เรียนออนไลน์ฟรี!! นวัตกรรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล 7 หลักสูตร จำนวน 420 ชม. เรียนจบรับประกาศนียบัตรรับรองฯ โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) จัดทำโครงการนวัตกรรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล ให้บุคคลทั่วไปทุกวิชาชีพจำนวน 420 ชม เรียนออนไลน์ภาคทฤษฎีและทดลองปฏิบัติ 200 ชม. ฝึกปฏิบัติ 220 ชม.

เรียนออนไลน์ฟรี !!! ตลอดหลักสูตร เรียนจบรับประกาศนียบัตรรับรองฯ จากโครงการฯ

เรียนออนไลน์ฟรี!! นวัตกรรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล 7 หลักสูตร จำนวน 420 ชม. เรียนจบรับประกาศนียบัตรรับรองฯ โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)
เรียนออนไลน์ฟรี!! นวัตกรรม หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในยุคดิจิทัล 7 หลักสูตร จำนวน 420 ชม. เรียนจบรับประกาศนียบัตรรับรองฯ โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)

ชม Clip Video แนะนำโครงการที่นี่ >> https://youtu.be/EyB6Y4Tz2AE

ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการฯ >> https://bit.ly/thaimooceldercare

ศึกษาคู่มือการสมัครและเรียนบน Platform Thai MOOC >> https://anyflip.com/ljyv/fyhd

ปัจจุบันเปิดเรียนแล้ว 7 วิชา (คลิกที่เมนู – สัญลักษณ์ขีด 3 ขีด มุมบนซ้าย เพื่อลงทะเบียน หรือเข้าเรียน หากเข้าเรียนด้วย smartphone)

การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (STOU021)

การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (STOU021)
การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (STOU021)

เข้าเรียน >> https://bit.ly/thstou021

การดูแลโภชนาการอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัยฯ (STOU022)

การดูแลโภชนาการอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัยฯ (STOU022)
การดูแลโภชนาการอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัยฯ (STOU022)

การดูแลโภชนาการอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัยสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Elderly Caring in Nutritional Care with the Safety and Hygiene in the Elderly for Elderly Caregivers

เข้าเรียน >> https://bit.ly/stou022

การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และน่าอยู่ฯ (STOU023)

การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และน่าอยู่ฯ (STOU023)
การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และน่าอยู่ฯ (STOU023)

การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และน่าอยู่ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Environmental Friendliness in Hygiene, Safety, and Comfort for Elderly Caregivers

เข้าเรียน >>https://bit.ly/stou023

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบฯ (STOU032)

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบฯ (STOU032)
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบฯ (STOU032)

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการดูแลตนเองสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Role, Function, Responsibilities and Self Care for Elderly Caregivers

เข้าเรียน >> https://bit.ly/stou032

กฎหมายแรงงานฯ (STOU033)

กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Labour Law for Elderly Caregivers
กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Labour Law for Elderly Caregivers

เข้าเรียน >> https://bit.ly/stou033

ความรู้เรื่องการเงินฯ (STOU034)

ความรู้เรื่องการเงินฯ (STOU034)
ความรู้เรื่องการเงินฯ (STOU034)

ความรู้เรื่องการเงินสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Financial Literacy for Elderly Caregivers

เข้าเรียน >>https://bit.ly/stou034

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสารฯ (STOU035)

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสารฯ (STOU035)
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสารฯ (STOU035)

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสารและการสร้างสรรค์งานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Using digital technology for communication and creative work for elderly caregivers

เข้าเรียน >>https://bit.ly/stou035

และเตรียมพบกับวิชาอื่นๆ อีก 8 วิชา เร็วๆ นี้

!!! สอบถามข้อมูลและเชิญชวนคนรู้จักติดตามข่าวสารต่างๆ และเพื่อเข้าเรียนได้ทาง Line OA >> https://lin.ee/QkD5IHL ,หรือ Add Line id: @103fkrdl

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่