อบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมรับใบประกาศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมรับใบประกาศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร เรื่อง นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมรับใบประกาศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

“นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา” (Innovation for Safety Management in Educational Institutions)
การวางมาตรการและกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อการรักษาความปลอดภัย ควรเป็นไปเพื่อรองรับตามระดับความสำคัญ หน้าที่ความรับผิดชอบ และกำลังงบประมาณของสถานศึกษา เนื่องจากส่วนงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างที่ประกอบขึ้นเป็นหน่วยงานของสถานศึกษา แต่ละส่วนมีระดับความสำคัญต่างกัน ฉะนั้นการวางมาตรการและกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่จึงต้องมีระดับความเข้มงวดต่างกัน

ผู้ดำเนินรายการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล มีชัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566
เวลา 19:30 – 20:30 น.

ฟรีลงทะเบียนและพร้อมรับใบประกาศได้ที่

อบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมรับใบประกาศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร เรื่อง นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมรับใบประกาศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 3

แนวทางการสมัครเข้าร่วม
1.กรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์ม
2.ข้อมูลส่วนตัวที่กรอกในแบบฟอร์มจะเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ครับ

ช่องทางการเข้าร่วม

ZOOM Meeting Link:Rcim10 is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: My Meeting
Time: Mar 6, 2023 07:30 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/4835959935?pwd=ZVM0aUJYZ1AzWjY5anFkdC9iSXYrdz09

Meeting ID: 483 595 9935
Passcode: 378228 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร เรื่อง นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมรับใบประกาศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 4

จัดโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล มีชัย โทรศัพท์ 083-4627088
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ติดตามข่าวสารโครงการบริการวิชาการ RCIM Stationได้ที่
https://www.facebook.com/rcim.rmutr   
https://www.rcim.in.th/ 

ได้ที่ทางช่องทาง Facebook “RCIM”
รายการ ((( Rcim Station )))
อย่าลืมติดตาม/อัพเดทความรู้
https://www.facebook.com/rcim.rmutr

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่