ทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนเรื่อง ก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual World: AR VR XR Metaverse รับเกียรติบัตรจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบประเมินความพึงพอใจ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual World: AR VR XR Metaverse) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ

โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนส่งแบบประเมิน
แบบประเมินสามารถทำได้ถึง วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

ทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนเรื่อง ก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual World: AR VR XR Metaverse รับเกียรติบัตรจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร 2

รับชมย้อนหลังhttps://fb.watch/n6iR9y8rUT/?mibextid=Na33Lf

เมื่อทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านระบุ ชื่อ-นามสกุล และ Email เพื่อใช้สำหรับจัดทำเกียรติบัตรการเข้าร่วมสัมมนา และจะทำการจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่ Email ที่แจ้งไว้ต่อไปค่ะ 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่