ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง“ส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” เล่มที่ 8 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยหอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบทดสอบมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
-ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
-ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 15 ข้อ
-ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม

**วัตถุประสงค์ของกิจกรรม**
1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565
2) เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

**หมายเหตุ**
-หากทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมลที่แจ้งไว้
-กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีเมลที่ท่านกรอกให้ครบถ้วนก่อนส่งทุกครั้ง**

1.คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
2.ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล จากมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://dlink.me/1CH9J

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง“ส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” เล่มที่ 8 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยหอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่