ทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง จริยธรรมในการทำงาน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้พื้นฐานในจริยธรรมในการทำงาน เกณฑ์การประเมิน 80%

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง จริยธรรมในการทำงาน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นึ่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่