เรียนออนไลน์ฟรี คอร์ส ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น โดย Starfish Labz
เรียนออนไลน์ฟรี คอร์ส ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น โดย Starfish Labz

เรียนออนไลน์ฟรี คอร์ส ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น โดย Starfish Labz

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอ คอร์สเรียนออนไลน์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น มาร่วมเรียนรู้ทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตน้องๆ วัยรุ่นในปัจจุบันนี้ หากน้องๆ ได้รับการฝึกการคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่เด็กๆ น้องๆ สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ได้

เรียนออนไลน์ฟรี คอร์ส ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น โดย Starfish Labz 3

ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร จำเป็นอย่างไรในอนาคต? อย่างที่บอกว่ายุคของการเปลี่ยนแปลง คนต้องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง พื้นฐานสำคัญคือกระบวนการความคิดที่ช่วยให้เราเปิดกว้างและเรียนรู้สิ่งใหม่ นั่นคือ ความคิดสร้างสรรค์ จำเป็นอย่างไรในอนาคต? ได้แก่

(1) ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้เขามีความละเอียดรอบคอบในการวิเคราะห์และประเมินแนวความคิด เพราะเขาต้องการไอเดียใหม่ ความคิดเห็นที่หลากหลาย ต้องการการระดมสมอง ดังนั้นเขาจึงจะต้องเปิดกว้างทางความคิด ยอมรับรับมุมมองหรือแนวคิดที่แตกต่างจากผู้ร่วมงาน เพื่อให้ได้ซึ่งวิธีที่จะใช้ปรับปรุงงาน พัฒนางานในเชิงสร้างสรรค์ได้ หรือแม้การคิดหาหลากหลายวิธีในการแก้ปัญหา โดยมองเห็นข้อดี ข้อจำกัด ในหลายมิติ เพื่อนำมาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันหรือที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุด (2) ความคิดสร้างสรรค์จะทำให้เขาสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ ที่มีคุณค่าทางความคิด ทั้งในทางปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการผลิตผลงาน สร้างนวัตกรรม ที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ (3) ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เขาได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น หลายคนเก่ง แต่ขาดทักษะการสื่อสารว่าต้องการอะไร คนฟังไม่เข้าใจ เกิดการไม่ยอมรับในตัวเขาตามมา ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน จะทำให้ทุกคนมองเห็นสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง ปัญหาคืออะไร สิ่งที่เขาต้องการแก้ไข และทุกคนต้องทำอย่างไรเพื่อจะไปถึงจุดนั้น การสื่อสารที่ชัดเจนจึงสำคัญที่ว่าจะช่วยให้ทุกเห็นจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและร่วมมือกันทำ และ (4) ความคิดสร้างสรรค์ คือ ทักษะความสามารถในใช้ความรู้ ประสบการณ์ที่มี สร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการคิดต่อยอดและประยุกต์ ใช้ความรู้ เครื่องมือที่มีอยู่เดิมริเริ่มพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการที่มีความแปลกใหม่ไม่ซํ้ากับผู้อื่น และสามารถแก้ปัญหาได้จริง หากน้องๆ วัยรุ่นได้รับการฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เนิ่นๆ น้องๆ จะสามารถรับมือกับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ได้ (ที่มา : Creative Talk )

เนื้อหาบทเรียน

  • ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร ความคิดสร้างสรรค์ คือ ทักษะความสามารถในใช้ความรู้ ประสบการณ์ที่มี สร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการคิดต่อยอดและประยุกต์ ใช้ความรู้ ริเริ่มพัฒนา
  • 3 ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา เมื่อได้ไปพบเจอสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ หรือสมองได้รับการกระตุ้นให้คิด แก้ไขปัญหากับเรื่องต่างๆอยู่เสมอ
  • เทคนิคการฝึกคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์สามารถฝึกกันได้ หากเวลาที่คิดไอเดีย ไม่ออก ให้ลองไปหาสถานที่ใหม่ ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สบายๆ จะช่วยทำคิด ไอเดียที่แปลกใหม่และแตกต่างได้
  • 5 กิจกรรมช่วยฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ กิจกรรม ทัศนศึกษา, การอ่าน,การเขียนอิสระ,การตั้งคำถามสมมุติฐาน,และการทดสอบตัวเลขที่ไม่สมบูรณ์ สามาถช่วยฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ได้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนออนไลน์ฟรี คอร์ส ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น โดย Starfish Labz
เรียนออนไลน์ฟรี คอร์ส ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น โดย Starfish Labz 4

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่