เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship รับเกียรติบัตรฟรี 8 ใบ จากThink-Digital
เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship รับเกียรติบัตรฟรี 8 ใบ จากThink-Digital

เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship รับเกียรติบัตรฟรี 8 ใบ จากThink-Digital

ครูอาชีพดอทคอม ขอเชิญชวน เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship เพราะทุกวันนี้เราอยู่ไม่ได้หากไม่มีเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นใครทุกเพศทุกวัย ก็ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเทคโนโลยีทั้งนั้นแล้วเรามีความรู้ด้านการเป็นพลเมืองดิจิทัลมากน้อยแค่ไหน?

มาวัดความรู้ด้านทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลกันได้ฟรี ที่นี่เลย พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี 8 ใบ จากThink-Digital

เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship รับเกียรติบัตรฟรี 8 ใบ จากThink-Digital 9


1. ทักษะการสร้างตัวตนที่แท้จริงบนโลกดิจิทัล (Digital Identity)
2. ทักษะการสร้างสมดุลที่ดีในการใช้งาน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Use)
3. ทักษะการป้องกันตนเองในโลกดิจิทัล (Digital Safety)
4. ทักษะการป้องกันภัยคุกคามบนโลกดิจิทัล (Digital Security)
5. ทักษะการเห็นอกเห็นใจบนโลกดิจิทัล (Digital Emotional Intelligence)
6. ทักษะการสื่อสารบนโลกดิจิทัล (Digital Communication)
7. ทักษะการเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Literacy)
8. ทักษะการเข้าใจสิทธิบนโลกดิจิทัลทั้งของตนเองและผู้อื่น (Digital Rights)

ทักษะการสร้างตัวตนที่แท้จริงบนโลกดิจิทัล (Digital Identity)

การใช้งานบนโลกออนไลน์ มักจะต้องการให้เราระบุตัวตนก่อนการใช้งาน และบางครั้งอาจทำให้ตัวตนของเรามีความหลากหลายไปตามแพลตฟอร์มต่างๆ พลเมืองดิจิทัลที่ดีจึงควรรับรู้จึงตัวตนที่แท้จริงเดียวกันของตนเองทั้งในออนไลน์และออฟไลน์

เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship รับเกียรติบัตรฟรี 8 ใบ จากThink-Digital
เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship รับเกียรติบัตรฟรี 8 ใบ จากThink-Digital 10

ทักษะการสร้างสมดุลที่ดีในการใช้งาน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Use)

โลกออนไลน์ช่างมีอะไรน่าตื่นตา ตื่นใจ จนรู้ตัวอีกทีก็หมดเวลาไปตั้งเท่าไหร่ บางครั้งเราอาจจะอยู่บนโลกดิจิทัลมากกว่ากับคนรอบตัวซะอีก ดังนั้น พลเมืองดิจิทัลที่ดีจึงควรมีทักษะการสร้างสมดุลที่ดีระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์

เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship รับเกียรติบัตรฟรี 8 ใบ จากThink-Digital
เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship รับเกียรติบัตรฟรี 8 ใบ จากThink-Digital 11

ทักษะการป้องกันตนเองในโลกดิจิทัล (Digital Safety)

การใช้งานบนโลกดิจิทัลก็พาให้เราพบความเสี่ยงมากมายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราและคนรอบตัว เช่น Cyberbully, Cyber Harrassment และอื่นๆ ดังนั้นพลเมืองดิจิทัลจึงควรรู้วิธีป้องกันและรับมืออย่างถูกวิธี

เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship รับเกียรติบัตรฟรี 8 ใบ จากThink-Digital
เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship รับเกียรติบัตรฟรี 8 ใบ จากThink-Digital 12

ทักษะการป้องกันภัยคุกคามบนโลกดิจิทัล (Digital Security)

ในโลกดิจิทัล ก็มีคนที่ไม่หวังดีกับเรา สร้างภัยคุกคามต่างๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น มัลแวร์ หรือไวรัส ในรูปแบบต่างๆ เพื่อโขมยข้อมูลของเรา พลเมืองดิจิทัลที่ดีจึงต้องรู้วิธีการป้องกัน และรับมือภัยคุกคามเหล่านี้

เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship รับเกียรติบัตรฟรี 8 ใบ จากThink-Digital 13

ทักษะการเห็นอกเห็นใจบนโลกดิจิทัล (Digital Emotional Intelligence)

โลกดิจิทัล ทำให้การสื่อสารรวดเร็วและกว้างไกลมากขึ้น อาจทำให้อาจละเลยการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ทั้งของเราและผู้อื่นไปบ้าง การเห็นอกเห็นใจตนเองและผูัอื่นบนโลกดิจิทัลจึงเป็นทักษะสำคัญที่ทำให้พลเมืองดิจิทัลอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship รับเกียรติบัตรฟรี 8 ใบ จากThink-Digital 14

ทักษะการเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Literacy)

บนโลกดิจิทัลใครก็สามารถเป็นผู้สร้างเนื้อหาขึ้นมาได้ ดังนั้นจึงมีข้อมูลจำนวนมหาศาล ทั้งข้อมูลที่เป็นจริง และไม่จริง ดังนั้นพลเมืองดิจิทัลที่ดีจึงควรมีทักษะในการวิเคราะห์ และประเมินข้อมูล ที่ได้รับจากโลกดิจิทัลด้วยเหตุและผล

เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship รับเกียรติบัตรฟรี 8 ใบ จากThink-Digital 15

ทักษะการเข้าใจสิทธิบนโลกดิจิทัลทั้งของตนเองและผู้อื่น (Digital Rights)

บนโลกออนไลน์ เราต่างก็มีสิทธิเหมือนกับโลกออฟไลน์ มีกฏหมายที่คอยควบคุมให้การอยู่ร่วมกันบนโลกดิจิทัลเป็นไปอย่างสงบสุข พลเมืองดิจิทัลที่ดีจึงควรรู้และเข้าใจถึงสิทธิที่ตนเองและผู้อื่นมี เพื่อปกป้องข้อมูล และความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์

เรียนออนไลน์ฟรี ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship รับเกียรติบัตรฟรี 8 ใบ จากThink-Digital 16

รายละเอียดเพิ่มเติม :: Think-Digital เรียนวิธีคิด ผ่านความฉลาดทางดิจิทัล

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่