ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันคริสต์มาส เนื่องในวันคริสต์มาส ผ่านเกณฑ์ 70%  ขึ้นไป รับเกียรติบัตรผ่านอีเมล โดยโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHyfeZ9Z0q8J9a4AMlHtGCUNJdiHz43viwExyrWOkGfnA6EQ/viewform

ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันคริสต์มาส เนื่องในวันคริสต์มาส ผ่านเกณฑ์ 70%  ขึ้นไป รับเกียรติบัตรผ่านอีเมล โดยโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมการอ่าน โดยการอ่านและทำแบบทดสอบ พร้อมรับเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องใน วันคริสต์มาส ประจำปี 2565

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ใบความรู้ 

ส่วนที่ 3 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 10 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
1) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้วันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย

*** ทำคะแนนได้ 70%  ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านอีเมลที่ท่านได้กรอกไว้ ***

จัดทำโดย  ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันคริสต์มาส เนื่องในวันคริสต์มาส ผ่านเกณฑ์ 70%  ขึ้นไป รับเกียรติบัตรผ่านอีเมล โดยโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันคริสต์มาส เนื่องในวันคริสต์มาส ผ่านเกณฑ์ 70%  ขึ้นไป รับเกียรติบัตรผ่านอีเมล โดยโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 2

ขอบคุณที่มา :: โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

บทความก่อนหน้านี้ด่วนที่สุด แนวทางการจัดพิธีเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และแนวทางการจัดกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
บทความถัดไปกิจกรรมตอบคำถามวันคริสต์มาส ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวัดลาดพร้าว
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่