ทดสอบออนไลน์ เรื่อง พิธีไหว้ครู ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

งานห้องสมุดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น             ขอเชิญชวน ร่วมตอบคำถามออนไลน์ (Online)                   กิจกรรมสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ :   พิธีไหว้ครู

ทดสอบออนไลน์ เรื่อง พิธีไหว้ครู ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 3

ผู้ที่ผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทาง E-mail (กรุณาตรวจสอบอีเมล์ให้ถูกต้องก่อนส่ง)  และหากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่เพจห้องสมุดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

สามารถร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทดสอบออนไลน์ เรื่อง พิธีไหว้ครู ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 4

ทำแบบทดสอบคลิก

*หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบ ให้Inbox ผ่านช่องทาง เพจ ห้องสมุดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
e-mail : knwlibrary@knw.ac.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่