ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2564 โดย มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ ICQ สมัครภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2564 โดย มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ ICQ สมัครภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2564 โดย มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ ICQ สมัครภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และ The International Chemistry Quiz (ICQ) จัดทําโครงการทดสอบความรู้เคมีระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2564 โดยจะทดสอบ ความรู้วิชาเคมีให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) และโรงเรียนที่เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ

ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา (ICQ) มูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา (ICQ) มูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ The Royal Australian Chemical Institute ได้ดำเนินการจัดโครงการทดสอบความรู้เคมีระดับชาติ Australian National Chemistry Quiz ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น The International Chemistry Quiz (ICQ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2564 โดยให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งความจำนงมาที่มูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้เผยแพร่นวัตกรรมโรงเรียนสุขภาวะ ด้วย SMILE Model โรงเรียนบ้านต้นโตนด
บทความถัดไปกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง Covid19 โดยห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” เขตคลองสามวา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่