ขอเชิญทดสอบความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์เปิดบ้านครูภาษาไทย ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2566 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญทดสอบความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์เปิดบ้านครูภาษาไทย ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2566 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญทดสอบความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์เปิดบ้านครูภาษาไทย ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2566 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์เปิดบ้านครูภาษาไทย ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคมนี้ ในเวลา 08.00-20.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราได้จัดทำขึ้น โดยรายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้

การทดสอบวัดความรู้ทางภาษาไทย จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประเภทประชาชน ซึ่งผู้ที่ทำคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

หมายเหตุ (สำคัญมากควรอ่าน)

  1. การทดสอบความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย จะได้รับเกียรติบัตร “ในวันถัดไป”
  2. เกียรติบัตรการเข้าร่วมทดสอบความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย ไม่ได้ส่งผ่านอีเมล แต่จะอัปโหลดขึ้นผ่านทางเพจสาขาวิชาภาษาไทยเท่านั้น
  3. สามารถเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ในระดับอื่นได้ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถเข้าทำแบบทดสอบระดับประถมศึกษาได้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าทำแบบทดสอบระดับมัธยมศึกษาได้ ซึ่งจะสามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ทุกระดับ

ระดับประถมศึกษา มีจำนวน 20 ข้อ ผ่าน 16 ข้อ
ระดับมัธยมศึกษา มีจำนวน 30 ข้อ ผ่าน 24 ข้อ
ระดับประชาชน มีจำนวน 30 ข้อ ผ่าน 24 ข้อ

เข้าร่วมกิจกรรมกดลิงก์ด้านล่างนี้

ขอเชิญทดสอบความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์เปิดบ้านครูภาษาไทย ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2566 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญทดสอบความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์เปิดบ้านครูภาษาไทย ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2566 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทดสอบความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์เปิดบ้านครูภาษาไทย ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2566 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4

ระดับประถมศึกษา
https://forms.gle/xMrcHHFi7qTxo72m9

ระดับมัธยมศึกษา
https://forms.gle/G7iUHRBdPzWrhSf47

ระดับประชาชน

https://forms.gle/W3o4TUtPZ41UXcHC9

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ที่เพจ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่